Link


 
Angielski RosyjskiNiemieckiUnia Europejska Szlak Piastowski strona www
Prezydent Miasta
Rada Miasta
Miasta partnerskie
Honorowi obywatele
ORP Gniezno
BIP
Szpitale, pogotowie, apteki
Komunikacja
Parkowanie
Straż Miejska
Ochrona Środowiska
Szkolnictwo
Akademickie Gniezno
Świetlice Socjoterapeutyczne
W sieci
Pliki do pobrania
 
Aktualności :Informacje InformacjeMiasto MiastoKultura KulturaSport SportRSS 2.0 RSS 2.0OPML OPML
Ogólnodostępne Strefy Rekreacji Dziecięcej
strefy1m.jpg    Podczas specjalnej konferencji prasowej Prezydent Miasta Gniezna Jacek Kowalski poinformował, iż 1 kwietnia 2010 roku rozpocznie się drugi etap realizacji projektu Miasta Gniezna pod nazwą „Ogólnodostępne strefy rekreacji dziecięcej na terenie miasta Gniezna” współfinansowanego przez Mechanizm Finansowy EOG.
Koszt całkowity projektu to 437.490,00 euro (1.722.048,06 złotych). Dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG wyniesie 85% kosztów całkowitych, czyli: 371.867,00 euro (1.463.740,85 złotych), a wkład Miasta Gniezna to 65.623,00 euro (258.307,21 złotych).
    Projekt zakłada utworzenie 11 otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej na terenie  11 gnieźnieńskich przedszkoli: nr 1, nr 5, nr 6, nr 8, nr 9, nr 10, nr 12, nr 13, nr 14, nr 15, nr 17 (etap już zrealizowany w 2009 roku) oraz realizację zajęć dla dzieci i młodzieży. Projekt jest realizowany w latach 2009 - 2010.
    Bezpośrednim celem realizacji zajęć, a także całego projektu, jest kształtowanie prozdrowotnego stylu życia gnieźnieńskich dzieci poprzez ich udział w zajęciach ogólnorozwojowych, integracyjnych oraz korekcyjnych zmierzających do poprawy ich stanu zdrowia.
    Drugi etap projektu polega na realizacji opracowanego w Urzędzie Miejskim programu zajęć złożonego z zajęć ogólnorozwojowych i integracyjnych dla dzieci oraz młodzieży do 18 roku życia. Ponadto, w Przedszkolu nr 10 będą prowadzone zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych. Program będzie realizowany na terenie utworzonych w ramach projektu 11 Ogólnodostępnych Stref Rekreacji Dziecięcej przy 11 gnieźnieńskich przedszkolach:
• Przedszkolu nr 1 – os. Władysława Łokietka 21
• Przedszkolu nr 5 – ul. Rybna 7/8
• Przedszkolu nr 6 – ul. Wiosenna 7
• Przedszkolu nr 8 – ul. Budowlanych 22
• Przedszkolu nr 9 – ul. Radosna 4
• Przedszkolu nr 10 – ul. Sobieskiego 22
• Przedszkolu nr 12 – ul. Kościuszki 21
• Przedszkolu nr 13 – ul. Paczkowskiego 11
• Przedszkolu nr 14 – os. Jagiellońskie 33
• Przedszkolu nr 15 – ul. Chudoby 4a
• Przedszkolu nr 17 – os. Piastowskie 18
    Zajęcia mają charakter ogólnodostępny i bezpłatny i będą prowadzone przez 6 miesięcy w okresie od 1 kwietnia 2010 roku do 30 września 2010 roku, przez 7 dni w tygodniu.                         
    Od poniedziałku do piątku zajęcia będą realizowane przez 2 h od godziny 16.00 do godziny 18.00, a w soboty i niedziele przez 4 h od godziny 10.00 do godziny 14.00.
    Podczas trwania zajęć dzieci i młodzież będą pod opieką wykwalifikowanych opiekunów. Warunkiem udziału jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego złożona przed rozpoczęciem się zajęć.


Rodzice lub opiekunowie prawni zainteresowani udziałem swoich dzieci w zajęciach proszeni są o wypełnienie specjalnego formularza, jego podpisanie i przekazanie osobom prowadzącym zajęcia w wybranym przez siebie przedszkolu.
Formularz do pobrania TUTAJ.


 
eea.jpg
   
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Financial Mechanism


 
 
 

Administrator
tel.: +48 61 426 04 34
wiktorkolinski@gniezno.eu
 
 
Urząd Miejski
ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno
tel.: +48 61 426 04 00
e-mail: urzad@gniezno.eu