Link


 
Angielski RosyjskiNiemieckiUnia Europejska Szlak Piastowski strona www
Prezydent Miasta
Rada Miasta
Miasta partnerskie
Honorowi obywatele
ORP Gniezno
BIP
Szpitale, pogotowie, apteki
Komunikacja
Parkowanie
Stra Miejska
Ochrona rodowiska
Szkolnictwo
Akademickie Gniezno
wietlice Socjoterapeutyczne
W sieci
Pliki do pobrania


Artykuw: 12136

Odwiedzajcych: 15579935
 
Aktualnoci :Informacje InformacjeMiasto MiastoKultura KulturaSport SportRSS 2.0 RSS 2.0OPML OPML
Rewitalizacja miasta
Zintegrowany Program Rewitalizacji Miasta Gniezna na lata 2010 – 2015 rozszerzony!
    Zintegrowany Program Rewitalizacji Miasta Gniezna na lata 2010 – 2015 jest dokumentem o charakterze strategicznym wyznaczajcym kierunki dziaa rewitalizacyjnych w Gnienie. Program definiuje problemy, okrela kierunki i priorytety dziaa rewitalizacyjnych oraz wytycza obszary rewitalizacji.
    Zintegrowany Program Rewitalizacji Miasta Gniezna na lata 2010 – 2015 jest take dokumentem umoliwiajcym aplikowanie uprawnionych do tego podmiotów o dofinansowanie inwestycji z zakresu rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, a take w ramach Inicjatywy Jessica.
    Zintegrowany Program Rewitalizacji Miasta Gniezna na lata 2010 – 2015 zosta uchwalony przez Rad Miasta Gniezna 31 marca 2010 roku. Wobec pojawiajcych si propozycji nowych przedsiwzi inwestycyjnych, moliwych do realizacji ze rodków Inicjatywy Jessica w marcu 2013 roku rozpoczto prace zmierzajce do jego rozszerzenia. Uchwa Rady Miasta Gniezna nr XXXIV/387/2013 z 22 maja 2013 roku przyjto rozszerzenie Zintegrowanego Obszaru Rewitalizacji Miasta Gniezna na lata 2010-2015. Proponowane zmiany dotyczyy:
    a) rozszerzenia obecnego obszaru „Stare Miasto i ródmiecie” o teren pooony pomidzy ulicami: w. Jana, uawy, Tras Zjazdu Gnienieskiego oraz Rybn,
    b) stworzenia nowego obszaru „Otoczenie jeziora Winiary”, którego granice wyznacz ulice: Gdaska, brzeg jeziora witokrzyskiego, Trasa Zjazdu Gnienieskiego, Cicha, azienki, Paczkowskiego, Zabockiego.Zaczniki:


 
 
 

Administrator
tel.: +48 61 426 04 34
wiktorkolinski@gniezno.eu
 
 
Urzd Miejski
ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno
tel.: +48 61 426 04 00
e-mail: urzad@gniezno.eu