Link


 
Angielski RosyjskiNiemieckiUnia Europejska Szlak Piastowski strona www
Prezydent Miasta
Rada Miasta
Miasta partnerskie
Honorowi obywatele
ORP Gniezno
BIP
Szpitale, pogotowie, apteki
Komunikacja
Parkowanie
Stra Miejska
Ochrona rodowiska
Szkolnictwo
Akademickie Gniezno
wietlice Socjoterapeutyczne
W sieci
Pliki do pobrania


Artykuw: 12136

Odwiedzajcych: 15579949
 
Aktualnoci :Informacje InformacjeMiasto MiastoKultura KulturaSport SportRSS 2.0 RSS 2.0OPML OPML
Prezydent Miasta Gniezna
Prezydent Miasta Gniezna
budaszm.jpg     Tomasz Budasz to rodowity gnienianin. Absolwent II LO oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Karier zawodow rozpoczyna w drugiej poowie lat 90. Od 2002 roku przewodniczcy Rady Nadzorczej, a nastpnie prezes gnienieskiego MPK.
    Wieloletni pasj dla pracy samorzdowej realizuje od 2002 roku, kiedy to zosta sekretarzem Urzdu Miasta Gniezna. W póniejszych latach peni funkcj przewodniczcego Komisji Finansów oraz wiceprzewodniczcego Rady Powiatu Gnienieskiego.
    Mimo pracy zawodowej, wci znajduje czas dla rodziny oraz lokalnej spoecznoci. Mionik biegania, badmintona oraz jazdy na rowerze. Wraz z on, uczestnik pielgrzymki rowerowej z Mont St. Michel do Lourdes. Dugoletni fan ula oraz piki nonej. Wspózaoyciel klubu „Gniewko” Gniezno, zrzeszajcego ponad setk dzieci w szeciu grupach wiekowych.

Dane kontaktowe:
ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno
sekretariat: tel. 61 426 04 01, pok. 19, I p.
e-mail: Prezydent@gniezno.home.pl
Prezydent przyjmuje interesantów w pierwsz i trzeci rod miesica, w godzinach od 10:00 do 12:00.
Uwaga! Prosimy o umówienie spotkania telefonicznie lub osobicie z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

Zastpca Prezydenta
    Jarosaw Grobelny to absolwent Politechniki Poznaskiej oraz nauczyciel akademicki w latach 1995 – 2002. Peni funkcj Prezesa Gnienieskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. (2002 – 2009) oraz Prezesa Przedsibiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnienie Sp. z o.o. (2009 – 2014).
    Ekspert z listy krajowej z zakresu dofinansowania ze rodków UE: rozwoju sfery badawczo – rozwojowej, transferu innowacji, inwestycji realizowanych przez mae i rednie przedsibiorstwa, promotor projektów innowacyjnych. Ekspert z listy krajowej z zakresu rozwoju zasobów ludzkich (POKL).

Dane kontaktowe:
ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno
sekretariat: tel. 61 426 04 03, pok. 19, I p.
e-mail:
Prezydent przyjmuje interesantów we wtorki, w godzinach od 10:00 do 12:00.
Uwaga! Prosimy o umówienie spotkania telefonicznie lub osobicie z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. 
Zastpca Prezydenta
    Micha Powaowski to absolwent Wyszej Szkoy Pedagogicznej w Bydgoszczy. W zawodzie nauczyciela przepracowa 22 lata. Od 2001 roku peni funkcj zastpcy dyrektora Gimnazjum nr 3 w Gnienie. Od 2001 roku wykadowca Gnienieskiej Szkoy Wyszej Milenium oraz Studium Menederów Owiaty w Gnienie. W kadencji 2010 - 2014 by nieetatowym czonkiem Zarzdu Powiatu Gnienieskiego.
    Od 1978 roku zwizany z ZHP w Gnienie. Interesuje si sportem. Wywodzc si ze sportowej rodziny, aktywnie uprawia pik rczn oraz hokej na trawie. Obecnie kibic gnienieskich druyn sportowych.

Dane kontaktowe:
ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno
sekretariat: tel. 61 426 04 05, pok. 23, I p.
e-mail: mpowalowski@gniezno.home.pl
Prezydent przyjmuje interesantów w czwartki, w godzinach od 10:00 do 12:00.
Uwaga! Prosimy o umówienie spotkania telefonicznie lub osobicie z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. 

Skarbnik Miasta Gniezna 
skarbnik.JPG    Ewa Gawrych ukoczya studia wysze na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu - specjalizacja: planowanie i zarzdzanie. Jest Skarbnikiem Miasta Gniezna od 1 stycznia 1997 roku.
Dane kontaktowe:
ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno
tel.: 61 426 04 30, pok. 5, parter
e-mail: skarbnik@gniezno.home.pl
 
   

Sekretarz Miasta Gniezna
     Joanna migielska jest absolwentk studiów prawniczych Uniwersytetu Mikoaja Kopernika w Toruniu. Ukoczya równie studia podyplomowe z zakresu rachunkowoci i organizacji i zarzdzania w administracji publicznej. W administracji samorzdowej pracuje od 2004 roku.
Dane kontaktowe:
ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno
tel. 61 426 04 59, pok. 35, I p.
e-mail: sekretarz@gniezno.home.pl

 
 
 

Administrator
tel.: +48 61 426 04 34
wiktorkolinski@gniezno.eu
 
 
Urzd Miejski
ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno
tel.: +48 61 426 04 00
e-mail: urzad@gniezno.eu