Link


 
Angielski RosyjskiNiemieckiUnia Europejska Szlak Piastowski strona www
Prezydent Miasta
Rada Miasta
Miasta partnerskie
Honorowi obywatele
ORP Gniezno
BIP
Szpitale, pogotowie, apteki
Komunikacja
Parkowanie
Straż Miejska
Ochrona Środowiska
Szkolnictwo
Akademickie Gniezno
Świetlice Socjoterapeutyczne
W sieci
Pliki do pobrania
 
Aktualności :Informacje InformacjeMiasto MiastoKultura KulturaSport SportRSS 2.0 RSS 2.0OPML OPML
Inwestycje 2016
ross1m.jpg ross2m.jpg    23 sierpnia 2016 zakończono prace przy budowie kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na ulicy Roosevelta, na odcinku od ulicy Rycerskiej do al. Reymonta.
    Roboty budowlane objęły posadowienie kolektora kanalizacji sanitarnej o łącznej długości około 250 m, kolektora kanalizacji deszczowej o długości ok. 500 m i sieci wodociągowej o długości ok.800 m wraz z uzbrojeniem, a zostały zakończone dwa miesiące przed planowanym terminem.
    W ramach zrealizowanej inwestycji przebudowany został istniejący przepust na rowie odwadniającym, odbudowano częściowo nawierzchnię chodników, umocniono pobocza drogi, wykonano dodatkowe przejście dla pieszych i schody prowadzące do jednego istniejącego przejścia.
ross3m.jpg ross4m.jpg    Na odcinku objętym robotami ulica Roosevelta poszerzona została do szerokości 7 m, ułożono nowy krawężnik drogowy, na części ulicy wymieniona została całkowicie nawierzchnia asfaltowa, a na pozostałej wykonano nową nakładkę asfaltową. Wymieniono również na nowe istniejące słupy oświetleniowe z nowym kablem zasilającym oświetlenie.

pusa1m.jpg pusa2m.jpg    23 sierpnia 2016 Miasto Gniezno, wspólnie z Gminą Czerniejewo zakończyło wykonanie nakładki z betonu asfaltowego na ul. Pustachowskiej w Gnieźnie na odcinku od ul. Leszczynowej do granicy miasta. Długość odcinka to 820,00 m, a szerokość 5,00 m.pusa3m.jpg pusa4m.jpg

przejsc1m.jpg przejsc2m.jpg    W ramach programu poprawy bezpieczeństwa ruchu ulicznego zakończono budowę doświetlenia przejść dla pieszych w czterech lokalizacjach na terenie miasta Gniezna w ciągu ulic gminnych:
1. ul. św. Jana przy Gimnazjum nr 1,
2. ul. Chrobrego przy Zespole Szkół Ekonomiczno – Odzieżowych,
3. ul. Staszica przy Szkole Podstawowej nr 9,
4. ul. Roosevelta – skrzyżowanie z ul. Libelta.
    Do wykonania zadania wykorzystane zostały posadowione na prefabrykowanych fundamentach, słupy oświetleniowe z wysięgnikiem, wyposażone w oprawy oświetleniowe w technologii LED oraz aktywne znaki D6 z pulsatorami. Koszt zadania wyniósł 146.000,00 zł.
    W tym roku planowane jest jeszcze doświetlenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Wolności z ul. Taczaka.lampy1m.jpg lampy2m.jpg    8 sierpnia 2016 zakończono montaż oświetlenia na ul. Pszenicznej. Oświetlenie wykonano na odcinku 324 metrów. Do wykonania oświetlenia zastosowano 9 słupów stalowych ocynkowanych z wysokoprężnymi lampami sodowymi. Całkowity koszt zadania wyniósł 33 tysiące złotych.lampy3m.jpg lampy4m.jpgschodym.jpgZakończono remont schodów prowadzących od ul. Grzybowo do ul. Franciszkańskiej.


stojakm.jpg    Zakończono już realizację jednego z projektów budżetu obywatelskiego: "Ławki i stojaki rowerowe na ulicach Gniezna". W sumie w centrum miasta pojawiło się: 36 ławek,11 siedzisk oraz 10 stojaków rowerowych. Skorzystać z nich można m.in. na ulicach Chrobrego, Dąbrówki, Sienkiewicza, Jana Pawła II, Mieszka I, Łubieńskiego oraz na Targowisku.

stojak2m.jpg    Trwa realizacja jednego z projektów budżetu obywatelskiego: "Ławki i stojaki rowerowe na ulicach Gniezna". W sumie w centrum miasta do połowy lipca pojawi się: 36 ławek,11 siedzisk oraz 10 stojaków rowerowych. Skorzystać z nich będzie można m.in. na ulicach Chrobrego, Dąbrówki, Sienkiewicza, Jana Pawła II, Mieszka I, Łubieńskiego oraz na Targowisku.
dolina1m.jpg dolina2m.jpg    Zakończył się montaż ogrodzenia wokół Doliny Pojednania w Gnieźnie. 10 czerwca (w piątek) wieczorem Dolina Pojednania zostanie po raz pierwszy zamknięta. Od tej pory codziennie będzie zamykana o 22.00, a otwierana o godz. 7.00.
    Decyzja o ogrodzeniu tego terenu związana jest po pierwsze z troską o bezpieczeństwo osób, które przebywają tam zwłaszcza nocą, a po drugie by uniknąć dalszej dewastacji tego terenu.
    To pierwszy etap planowanej rewitalizacji Doliny Pojednania, w przyszłym roku powstanie tam strefa aktywności dla dzieci i dorosłych. Całość przedsięwzięcia została zaakceptowana przez Miejskiego Konserwatora Zabytków.

dolina3m.jpg dolina4m.jpg

przep1m.jpg przep2m.jpg    20 maja 2016 zakończono realizację zadania inwestycyjnego „Budowa przepustów na rowach melioracyjnych przy ulicy Orzeszkowej w Gnieźnie”.
    W ramach tego zadania ułożono trzy przepusty drogowe na istniejących rowach melioracyjnych zlokalizowanych w projektowanych pasach drogowych dróg gminnych na terenie przeznaczonym pod budownictwo wielorodzinne i jednorodzinne. Długość przepustów wynosi odpowiednio 20,3 m, 15,3 m i 20,3 m.
    Łączny koszt budowy przepustów wyniósł 152.969,04 złotych. Przepusty umożliwią dalsze uzbrajanie terenów zlokalizowanych przy ulicy Gąbrowicza, Lema i Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej.

remontm.jpg    Zakończył się remont schodów przy ul. Północnej (Wąwóz) w Gnieźnie zlecony przez Miasto Gniezno. Obejmował sprefabrykowanie elementów stopni oraz ich montaż z przykręceniem do podłoża. Koszt remontu to ok. 20 tys zł.
    Ostatni remont ww. schodów wykonany był w 2015 r. Od tego czasu z powodu licznych aktów wandalizmu stopnie uległy zniszczeniu. Z uwagi na powyższe, mieszkańcy, szczególnie okolicznych domów, proszeni są o niezwłoczne wzywanie służb, np. Straży Miejskiej, gdy będą świadkami niszczenia schodów.

sanit1m.jpg sanit2m.jpg    W 2016 roku kontynuowane są prace przy budowie kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na ulicy Roosevelta na odcinku od ulicy Rycerskiej do ulicy Al. Reymonta. Roboty budowlane obejmują posadowienie kolektora kanalizacji sanitarnej o łącznej długości około 250 m, kolektora kanalizacji deszczowej o długości ok. 500 m i sieci wodociągowej o długości ok.800 m wraz z uzbrojeniem.
    Ponadto przebudowany zostanie istniejący przepust na rowie odwadniającym, zlokalizowany w pasie drogowym ulicy Roosevelta. Na odcinku objętym robotami ulica Roosevelta poszerzona zostanie do szerokości 7 m, ułożony będzie nowy krawężnik drogowy, na części ulicy wymieniona całkowicie będzie nawierzchnia asfaltowa, a na pozostałej wykonana zostanie nakładka asfaltowa. Wymienione zostaną również na nowe istniejące słupy oświetleniowe z nowym kablem zasilającym oświetlenie.

lampy1m.jpg lampy2m.jpg    Na wniosek Urzędu Miejskiego w Gnieźnie w ramach konserwacji oświetlenia firma ENEA Oświetlenie wymieniła 47 sztuk opraw oświetleniowych na os. Piastowskim w Gnieźnie.
    Całkowity koszt wymiany wyniósł 28.000 zł. Zastosowane w oprawach oświetleniowych źródła światła sodowe w porównaniu z poprzednimi oprawami są bardziej energooszczędne. Dzięki nowym oprawom, które kierują światło ku dołowi, teren jest lepiej oświetlony, a co za tym idzie bardziej atrakcyjny i bezpieczny.
    W następnych latach planowana jest wymiana oświetlenia na os. Jagiellońskim oraz os. Orła Białego.

kanal1m.jpg kanal2m.jpg    Miasto Gniezno rozpoczęło realizację zadania inwestycyjnego „Budowa przepustów na rowach melioracyjnych przy ulicy Orzeszkowej w Gnieźnie”. Budowa obejmuje posadowienie trzech przepustów na rowach melioracyjnych w projektowanych pasach drogowych dróg gminnych na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną.
    Przepusty wykonane zostaną z rur żelbetowych typu „WIPRO” o średnicy 800 mm i długości odpowiednio17 m, 22 m i 22 m. Umożliwią dojazd wydzielonymi pasami drogowymi do poszczególnych działek oraz dalsze uzbrajanie terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe.
plac1m.jpg plac2m.jpg    Zakończono prace związane z powstaniem nowego placu zabaw w parku przy ulicy Ludwiczaka w Gnieźnie. Ponieważ park, w którym zaplanowano tę budowę wpisany jest do rejestru zabytków, wszystkie urządzenia musiały mieć odpowiednią kolorystykę i zostały zaprojektowane specjalnie na potrzeby tego miejsca.
    Na nowopowstałym placu zamontowano duży zestaw zabawowy oraz dwa bujaki. Stanęła tam także tablica informacyjna, kosze na śmieci oraz sześć ławek. Cały teren wyłożono trawą z rolki, by dzieci mogły od razu zacząć korzystać z nowych urządzeń.
      Specjalne podziękowania w tej sprawie należą się Małgorzacie Cichomskiej-Szczepaniak, która była inicjatorką budowy tego placu i wraz z mieszkańcami osiedla Dalki zabiegała o jego jak najszybszą realizację. Jak podkreśla sama Radna, niezwykle cieszy ją fakt, że nie tylko udało się ten projekt przygotować, ale tak sprawnie i szybko przeprowadzić. Pomogła w tym nie tylko determinacja miejskich urzędników, lecz także otwartość i przychylność prezydenta Tomasza Budasza.
    Wdzięczność mieszkańców kieruje się także ku księdzu Konstantemu Mrozkowi z parafii pw. Matki Zbawiciela, który za symboliczną złotówkę użyczył pod dzierżawę gruntu na plac zabaw.lilio1m.jpg lilio2m.jpg    Wartość zadania "Przebudowa chodnika na ul. Liliowej" wynosi 164 598,10 zł brutto. Roboty rozpoczęto 23 marca 2016 roku, a zakończono 15 kwietnia 2016 roku.
     Przebudowa chodnika na odcinku 320,00 m obejmowała wykonanie następujących elementów:
    - nawierzchni ścieżki rowerowej szerokości 2,00 m z kostki typu Domino, bez fazy kolor grafitowy, gr. 8 cm,
    - nawierzchni chodnika szerokości 1,50 m z kostki typu Domino bez fazy kolor szary, gr. 8 cm,
    - ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm i obrzeży 8x30 cm.

lilio3m.jpg lilio4m.jpg

kocha1m.jpg kocha2m.jpg    Wartość zadania "Przebudowa ul. Kochanowskiego" wynosi 511 658,68 zł brutto. Roboty rozpoczęto 5 kwietnia 2016 roku, a umowny termin zakończenia przypada na dzień 1 sierpnia 2016 r.
    Przebudowa ulicy na odcinku 321,00 m obejmuje wykonanie następujących elementów:
    - nawierzchni obustronnych chodników szerokości 3,00 m każdy, z kostki typu Domino bez fazy kolor szary, gr. 8 cm,
    - nawierzchni zjazdów z kostki typu Domino bez fazy kolor grafitowy, gr. 8 cm,
    - nawierzchni jezdni szerokości 5,00 m z kostki typu Domino-Eko kolor szary, gr. 8 cm,
kocha3m.jpg kocha4m.jpg    - ustawienie krawężników betonowych 15x22 cm i obrzeży 8x30 cm.
      tablica1m.jpg tablica2m.jpg    W kwietniu 2016 roku z obelisku kamiennego zlokalizowanego na terenie byłego zakładu Cukrowni przy ul. Wrzesińskiej zdemontowano i przeniesiono na elewację pobliskiej kamienicy tablicę pamiątkową z brązu. Upamiętnia ona tragiczne losy pracowników byłego zakładu, którzy zostali podczas drugiej wojny światowej zatrzymani przez gestapo oraz straceni w obozie w Sztutowie.

plac1m.jpg plac2m.jpg    30 maca 2016 roku nastąpiło przekazanie wykonawcy placu budowy inwestycji pod nazwą „Budowa parkingu przy ul. Żuławy/Świętokrzyska” w Gnieźnie. Roboty pod estakadą drogi krajowej Nr 5 zostały już rozpoczęte i obejmują:
    - budowę parkingu dla samochodów osobowych na 86 miejsc postojowych o nawierzchni z kostki betonowej POLBRUK typu Domino ecologiczne oraz drogi manewrowe.
    - wymianę odcinka kolektora kanalizacji deszczowej długości 124,0 m z podłączeniem do niego instalacji odwodnieniowej parkingu.
    Do dnia dzisiejszego dokonano ogrodzenia placu budowy. Rozbierana jest właśnie zniszczona część kolektora kanalizacji deszczowej z rur betonowych wraz z fundamentem. Koszt wykonania zadania: 730.831,08 złotych brutto.
    Zakończenie robót zgodnie z umową nastąpić ma 15.09.2016 roku.parkin1m.jpg parkin2m.jpg    Od 1 marca mieszkańcy Gniezna mogą korzystać z bezpłatnego parkingu przy ul. Sobieskiego w Gnieźnie. Do dyspozycji jest 150 miejsc dla samochodów osobowych i 4 dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne.
    Na wniosek prezydenta Gniezna Tomasza Budasza Zarząd Powiatu bezpłatnie udostępnił część placu przy ul. Sobieskiego, za budynkami po byłych koszarach wojskowych, w tym celu podpisano także stosowne porozumienie. Parking będzie czynny od 1 marca 2016, całą dobę przez 7 dni w tygodniu. Korzystanie z niego jest bezpłatne. parkin3m.jpg parkin4m.jpg

 
 
 

Administrator
tel.: +48 61 426 04 34
wiktorkolinski@gniezno.eu
 
 
Urząd Miejski
ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno
tel.: +48 61 426 04 00
e-mail: urzad@gniezno.eu