Link


 
Angielski RosyjskiNiemieckiUnia Europejska Szlak Piastowski strona www
Prezydent Miasta
Rada Miasta
Miasta partnerskie
Honorowi obywatele
ORP Gniezno
BIP
Szpitale, pogotowie, apteki
Komunikacja
Parkowanie
Straż Miejska
Ochrona Środowiska
Szkolnictwo
Akademickie Gniezno
Świetlice Socjoterapeutyczne
W sieci
Pliki do pobrania


Artykułów: 12136

Odwiedzających: 15579923
 
Aktualności :Informacje InformacjeMiasto MiastoKultura KulturaSport SportRSS 2.0 RSS 2.0OPML OPML
Miejskie Świetlice Socjoterapeutyczne
mssm.jpg
 
Miejskie Świetlice Socjoterapeutyczne
Centrala: ul. Kilińskiego 17, tel. 425 82 57
Kierownik: Zofia Komosińska

kolonie2m.jpg    Miejskie Świetlice Socjoterapeutyczne powstały w październiku 2003 roku. Ich celem jest pomoc dzieciom z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, rozbitych, niewydolnych wychowawczo, a także dla dzieci z zaburzeniami zachowania, które wychowują się w warunkach niekorzystnych dla ich dalszego rozwoju. Cele te Świetlice realizują poprzez zapewnienie dzieciom z w/w rodzin opieki wychowawczej, stworzenie warunków do dalszej nauki oraz udzielanie w niej pomocy, rozwijanie zainteresowań, minimalizowanie niedostatków wychowawczych, nauczanie umiejętności społecznych, m. in. nawiązywania pozytywnych kontaktów z rówieśnikami, budowanie pozytywnych relacji z otoczeniem, empatii, asertywności; prowadzenie profilaktyki z zakresu  alkoholizmu i narkomanii, ukazywanie możliwości poprawnego funkcjonowania w społeczeństwie, nauczanie radzenia sobie z trudnościami w życiu codziennym.
kolonie3m.jpg    Głównym wyznacznikiem pracy wychowawczej w Świetlicach jest program wychowawczo - terapeutyczny, opracowany przez kadrę pedagogiczną Świetlic na podstawie programów psychoprofilaktycznych i terapeutycznych takich. Zgodnie z założeniami Świetlice prowadzą następujące formy pracy:
– zajęcia socjoterapeutyczne
– zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
– pomoc w nauce
– dożywianie
– terapia zajęciowa
– zajęcia sportowe i rekreacyjne
– zajęcia z psychologiem (grupowe i indywidualne).

Świetlice mieszczą się w następujących punktach miasta:
– ul. Kilińskiego 17
– ul. P. Cymsa – na terenie byłej Jednostki Wojskowej
– ul. Budowlanych 26
– przy Szkole Podstawowej nr 12 na os. K. Wielkiego

pies5m.jpg    Zajęcia socjoterapeutyczne we wszystkich świetlicach odbywają się w grupach 10 – 15 osobowych, prowadzone są metodami aktywizującymi oraz w formie gier i zabaw. Program tych zajęć dostosowany jest do potrzeb dzieci. Oznacza to, że podstawowe treści mają charakter cykliczny, a do pewnych zagadnień powraca się w zależności od potrzeb danej grupy. Także tematyka zajęć bieżących dostosowywana jest do potrzeb i etapu rozwoju danej grupy. W zajęciach tych uwzględnia się cele: cel terapeutyczny, rozwojowy, korekcyjny i  poznawczy i wykorzystuje się tu elementy psychoedukacji. Zajęcia te prowadzone są przez wychowawców.
mc3m.jpg     Terapia zajęciowa prowadzona jest przez wychowawców. Polega na wytwarzaniu różnych prac plastyczno - manualnych, które często stanowią nieodzowną część zajęć socjoterapeutycznych i są ściśle z nimi powiązane.
    Zajęcia z psychologiem, ze względu na różną specyfikę grup, mają charakter grupowy i indywidualny w świetlicach przy ul. Cymsa oraz przy Szkole Podstawowej nr 12, gdzie odbywają się dwa razy w tygodniu w świetlicy przy ul. Cymsa, a raz w tygodniu w świetlicy SP. Nr 12, a indywidualny - w sytuacjach kryzysowych – w pozostałych świetlicach.
    We wszystkich świetlicach prowadzona jest praca z wychowankami oparta o elementy Treningu Zastępowania Agresji. Dzieci nabywają tu umiejętności prospołeczne, uczą kolonie1m.jpgsię metod relaksacji, kontrolowania złości i eliminowania zachowań agresywnych.
aniolm.jpg     Dodatkowo przy Świetlicach działa grupa samopomocowa ALATEEN dla dzieci z rodzin alkoholowych, którą prowadzi pani psycholog Małgorzata Rybacka z Centrum Terapeutycznego z Witkowa. Zajęcia odbywają się w jeden pierwszych z czwartków miesiąca.
    Także raz w miesiącu w świetlicy ul. Kilińskiego odbywają się zajęcia warsztatowe z zakresu umiejętności wychowawczych, prowadzone przez terapeutę rodzinnego. Celem jest zapoznawanie rodziców z prawidłowymi interakcjami między nimi a zbuntowanymi w okresie adolescencji dziećmi.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Administrator
tel.: +48 61 426 04 34
wiktorkolinski@gniezno.eu
 
 
Urząd Miejski
ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno
tel.: +48 61 426 04 00
e-mail: urzad@gniezno.eu