Link


 
Angielski RosyjskiNiemieckiUnia Europejska Szlak Piastowski strona www
Prezydent Miasta
Rada Miasta
Miasta partnerskie
Honorowi obywatele
ORP Gniezno
BIP
Szpitale, pogotowie, apteki
Komunikacja
Parkowanie
Stra Miejska
Ochrona rodowiska
Szkolnictwo
Akademickie Gniezno
wietlice Socjoterapeutyczne
W sieci
Pliki do pobrania


Artykuw: 12136

Odwiedzajcych: 15579960
 
Aktualnoci :Informacje InformacjeMiasto MiastoKultura KulturaSport SportRSS 2.0 RSS 2.0OPML OPML
Parkowanie

strefam.jpg

Biuro Strefy Patnego Parkowania jest jednostk organizacyjn miasta powoan przez Rad Miasta Gniezna w celu pobierania i egzekwowania opat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie patnego parkowania.
    Zgodnie z wyrokami Sdów Administracyjnych sygn. akt III SA/d 333/08, III SA/d 193/07 obowizek wnoszenia opat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie patnego parkowania, jak i obowizek ponoszenia opaty dodatkowej za nieuiszczenie tych opat wynika bezporednio z przepisu prawa.
    Strefa Patnego Parkowania dla podstref A i B obowizuje od poniedziaku do pitku 9.00 - 18.00. Podstrefa C obowizuje od poniedziaku do pitku w godzinach od 8.00 do 16.00

INTERAKTYWNA MAPA STREFY PATNEGO PARKOWANIA

Podstawa prawna dziaalnoci:
    1. art.13 ust. 1, art.13 b oraz 13f ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2015, poz. 460-ze zm.) korzystajcy z dróg publicznych s zobowizani do ponoszenia opat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie patnego parkowania.
    Za nieuiszczenie powyszej opaty pobiera si opat dodatkow.
    Obszar stanowicy Stref Patnego Parkowania w Gnienie, gdzie pobierane s opaty wyznaczaj znaki D – 44 „strefa patnego parkowania” i D – 45 „koniec strefy patnego parkowania”, oraz znaki D-18 z dodatkow tabliczk informujc o sposobie wnoszenia opaty, zlokalizowane na kadej ulicy objtej patnym parkowaniem.
    2. Uchwaa nr IX/70/2015 Rady Miasta Gniezna z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ustalenia Strefy Patnego Parkowania w Gnienie,

Dane adresowe:

Biuro Strefy  Patnego Parkowania w Gnienie
ul. Kiliskiego 17
62-200 Gniezno
NIP 784 16 43 467
Regon 630749641
Tel: 61 426 69 04
Fax: 61 424 16 37
email: bsp@gniezno.home.pl
BIP Biura Strefy  Patnego Parkowania w Gnienie: www.bsp.gniezno.pl
Nr konta: Bank Spódzielczy w Gnienie 46 9065 0006 0000 0000 4109 0001
 

Sposób pobierania opat:
1. poprzez wykupienie biletu parkingowego w parkometrze
2. poprzez wykupienie karty abonamentowej w Kasie Biura
3. poprzez wykupienie identyfikatora dla mieszkaca strefy w Kasie Biura
4. poprzez wniesienie patnoci mobilnej za pomoc telefonu komórkowego lub innego urzdzenia mobilnego

    Wykupion opat naley umieci za przedni szyb wewntrz pojazdu w sposób nie budzcy jakichkolwiek wtpliwoci co do jej wanoci, tak aby bya cakowicie widoczna dla kontrolujcego.

Stawki opat:
1. W podstrefie A – czerwonej:
1) minimalna opata za ¼ h 0,80 z
2) za pierwsz godzin: 3,00 z
3) za drug godzin: 3,60 z
4) za trzeci godzin: 4,30 z
5) za czwart i kad nastpn: 3,00 z

2. W podstrefie B – ótej:
1) minimalna opata za ¼ h 0,50 z
2) za pierwsz godzin: 2,00 z
3) za drug godzin: 2,40 z
4) za trzeci godzin: 2,80 z
5) za czwart i kad nastpn: 2,00 z

3. W podstrefie C – zielonej -obowizuj wycznie opaty jednorazowe z podaniem nr rejestracyjnego pojazdu oraz ograniczenie czasowe postoju pojazdu maksymalnie do 2h.
1) minimalna opata za ¼ h 0,30 z
2) za pierwsz godzin 1,20 z
3) za drug godzin 1,40 z

§ 2. Ustala si stawki opat abonamentowych i zryczatowanych:
1. W podstrefie A – czerwonej i w podstrefie B – ótej:
1) abonament miesiczny 150,00 z
2) abonament roczny 1.500,00 z

2. W podstrefie A – czerwonej:
1) identyfikator mieszkaca SPP z podstrefy A obowizujcy w podstrefie A i B miesiczna stawka na pierwszy pojazd 20,00 z
2) identyfikator mieszkaca SPP z podstrefy A obowizujcy w podstrefie A i B miesiczna stawka na drugi pojazd 40,00 z
3) identyfikator mieszkaca SPP z podstrefy A obowizujcy w podstrefie A i B z 50% bonifikat dla waciciela pojazdu z aktualn kart parkingow, kart seniora lub kart duej rodziny miesiczna stawka tylko na jeden pojazd 10,00 z
4) identyfikator mieszkaca SPP z podstrefy A obowizujcy w podstrefie A i B z 50% bonifikat dla waciciela pojazdu z aktualn kart parkingow miesiczna stawka tylko na jeden pojazd 10,00 z

3. W podstrefie B – ótej:
1) abonament pracowniczy z nr rejestracyjnym pojazdu, obowizujcy w podstrefie B miesiczna stawka 100,00 z
2) identyfikator mieszkaca SPP z podstrefy B obowizujcy w podstrefie B miesiczna stawka na pierwszy pojazd 20,00 z
3) identyfikator mieszkaca SPP z podstrefy B obowizujcy w podstrefie B miesiczna stawka na drugi pojazd 40,00 z
4) identyfikator mieszkaca SPP z podstrefy B obowizujcy w podstrefie B z 50% bonifikat dla waciciela pojazdu z aktualn kart parkingow, kart seniora lub kart duej rodziny miesiczna stawka tylko na jeden pojazd 10,00 z

4. W podstrefie C – zielonej:
1) identyfikator mieszkaca SPP z podstrefy C obowizujcy w podstrefie B miesiczna stawka na pierwszy pojazd 20,00 z
2) identyfikator mieszkaca SPP z podstrefy C obowizujcy w podstrefie B miesiczna stawka na drugi pojazd 40,00 z
3) identyfikator mieszkaca SPP z podstrefy C obowizujcy w podstrefie B z 50% bonifikat dla waciciela pojazdu z aktualn kart parkingow, kart seniora lub kart duej rodziny miesiczna stawka tylko na jeden pojazd 10,00 z

Wysoko opaty dodatkowej:
1) za nieuiszczenie opaty za postój pojazdu w SPP - kwota 50,00 z,
2) w przypadku bezzwocznego uiszczenia opaty dodatkowej, nie póniej jednak ni w cigu 7 dni od daty wystawionego wezwania - kwota 30,00 z,
3) w przypadku przekroczenia opaconego czasu postoju w podstrefie A i przybycia do BSPP w dniu, w którym nieuiszczono opaty do godz. 18.00, a w soboty do 14.00 lub najpóniej w cigu 7 dni od daty wystawionego wezwania, kwota 20,00 z,
4) w przypadku przekroczenia opaconego czasu postoju w podstrefie B i przybycia do BSPP w dniu, w którym nieuiszczono opaty do godz. 18.00, a w soboty do 14.00 lub najpóniej w cigu 7 dni od daty wystawionego wezwania, kwota 15,00 z,
5) w przypadku przekroczenia opaconego czasu postoju w podstrefie C i przybycia do BSPP w dniu, w którym nieuiszczono opaty do godz. 18.00, a w soboty do 14.00 lub najpóniej w cigu 7 dni od daty wystawionego wezwania, kwota 10,00 z,
6) w przypadku nieumieszczenia wanej opaty w sposób okrelony w Rozdziale II niniejszego Regulaminu i przybycia do BSPP najpóniej w cigu 7 dni od otrzymania wezwania - kwota 10,00 z.
 
    Opata dodatkowa podlega przymusowemu cigniciu w trybie okrelonym w przepisach o postpowaniu egzekucyjnym w administracji.
    Opat dodatkow pobiera si w Kasie BSPP lub przelewem na konto BSPP.
    W razie nie wniesienia opaty dodatkowej w okrelonym terminie, Biuro wystawia upomnienie w wysokoci 50 z z dodatkowymi kosztami upomnienia.
    Wnioski, skargi, odwoania i wyjanienia przyjmuje Kierownik Biura lub upowaniony pracownik Biura Strefy Patnego Parkowania.

Lokalizacja parkometrów:
1. ul. Mieszka I/Dbrówki
2. ul. Grzybowo
3. ul. Franciszkaska
4. ul. w. Wawrzyca/Tumska
5. ul. Warszawska/Rzenicka
6. ul. Zielony Rynek
7. ul. w. Wawrzyca/Bednarski Rynek
8. skrzyowanie Czysta/Cierpigi
9. ul. Moniuszki
10. ul. Warszawska – przy targowisku
11. skrzyowanie ul. Mickiewicza/Mieszka I
12. ul. Chrobrego - przy BG
13. ul. ubieskiego/Chrobrego naprzeciw MOK-u
14. ul. Chrobrego – koo Teatru
15. ul. Sienkiewicza na wysokoci ZUS
16. ul. Mieszka I/T. Kociuszki
17. ul. Mieszka I
18. ul. Dbrówki przy Banku Spódzielczym
19. ul. Dbrówki przy Hotelu Pietrak
20. ul. ubieskiego przy Redakcji Gos Wlkp.
21. ul. Krzywe Koo
22. ul. Chrobrego - przy Poczcie
23. ul. Sienkiewicza - przy BZ WBK
24. ul. Farna
25. ul. Mickiewicza - przy Rossmann
26. ul. Warszawska – przy halach targowych
27. ul. w. Wawrzyca – przy Optyk
28. ul. w. Wawrzyca/Kaszarska
29. ul. Jeziorna
30. Plac 21 Stycznia przy Przychodni Zdowia
31. ul. w. Wawrzyca/Czysta - przy PZU
32. ul. w. Wawrzyca/Somianka
33. ul. Mickiewicza
34. ul. Warszawska/naprzeciw Hotelu AWO
35. ul. Rzenicka
36. ul. Franciszkaska-na wjedzie
37. ul. Dbrówki-w pobliu Piekarni Gramse
38. ul. Rybna-parking przy Szpitalu
39. ul. Plac 21 Stycznia 5
40. ul. w. Wojciecha
41. ul. Kiliskiego
42. ul. Grzybowo
43. ul. cznica
44. ul. ul. w. Jana
45. ul. Chociszewskiego
46. ul. w. Michaa
47. ul. Jana Pawa II-Starostwo
48. ul. Jana Pawa II-Urzd Miar
49. ul. Kociuszki-Urzd Miasta
50. ul. Rybna

Lokalizacja stanowisk postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kart parkingow:
ul. ubieskiego (skrzyowanie z ul. Chrobrego - obok Apteki) 2 koperty
ul. Chrobrego (przy Poczcie) 2 koperty
ul. ubieskiego (skrzyowanie z ul. Mieszka I ) 2 koperty
ul. Grzybowo 2 koperty
ul. Dbrówki 2 koperty przy Kredyt Bank
ul. Dbrówki przy Przedszkolu nr 3 1 koperta
ul. Franciszkaska 2 koperty (przy Sdzie Rejonowym)
ul. Jeziorna 2 koperty przy Przychodni Zdrowia
ul. Czysta 1 koperta
ul. Cierpigi 2 koperty
ul. w. Wawrzyca 2 koperty (przy Sanepidzie)
ul. w. Wawrzyca przy Aptece 2 koperty
ul. Zielony Rynek 2 koperty
ul. Warszawska 1 koperta (skrzyowanie z ul. Moniuszki)
ul. Mickiewicza (skrzyowanie z ul. Mieszka I-w kierunku ul. Sienkiewicza) 2 koperty
ul. Mickiewicza (skrzyowanie z ul. Chrobrego) 2 koperty
ul. Sienkiewicza (skrzyowanie z ul. Chrobrego) 2 koperty
ul. Rzenicka 1 koperta
ul. Rybna-parking 2 koperty
Pl. 21 Stycznia-Targowisko-2 koperty
ul. Kociuszki-2 koperty
ul. Jana Pawa II-4 koperty
ul. w. Michaa-2 koperty
ul. Chociszewskiego-2 koperty
ul. w. Jana-1 koperta
ul.Grzybowo-4 koperty
ul.cznica-1 koperta
ul. Kiliskiego-2 koperty
ul. Rybna-2 koperty
ul. w. Wojciecha-2 koperty

W obszarze SPP zlokalizowano 56 stanowisk postojowych dla osób posiadajcych kart parkingow (kopert).
 
Stanowiska poza SPP
ul. Kociuszki 2 koperty (przy Urzdzie Miejskim)
ul. Lecha 2 koperty
ul. Jana Pawa II 3 koperty (przy Starostwie Powiatowym)
ul.3 Maja -parking miejski 5 kopert

cznie w centrum miasta jest zlokalizowanych 68 kopert.
    Oznakowanie: D-18 i D-18a – parking – miejsce zastrzeone z tabliczk. T – 29-miejsce przeznaczone dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepenosprawnej o ograniczonej sprawnoci ruchowej oraz kierujcego pojazdem przewocego tak osob, P-20 – koperta – oznakowanie poziome.
    W razie postoju pojazdu na kopercie przez osob do tego nieuprawnion naley zawiadomi Stra Miejsk tel:61 424 10 70 lub Policj - tel: 997.

 
 
 

Administrator
tel.: +48 61 426 04 34
wiktorkolinski@gniezno.eu
 
 
Urzd Miejski
ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno
tel.: +48 61 426 04 00
e-mail: urzad@gniezno.eu