Link


 
Angielski RosyjskiNiemieckiUnia Europejska Szlak Piastowski strona www
Prezydent Miasta
Rada Miasta
Miasta partnerskie
Honorowi obywatele
ORP Gniezno
BIP
Szpitale, pogotowie, apteki
Komunikacja
Parkowanie
Straż Miejska
Ochrona Środowiska
Szkolnictwo
Akademickie Gniezno
Świetlice Socjoterapeutyczne
W sieci
Pliki do pobrania


Artykułów: 12136

Odwiedzających: 15432298
 
Aktualności :Informacje InformacjeMiasto MiastoKultura KulturaSport SportRSS 2.0 RSS 2.0OPML OPML
Parkowanie

strefam.jpg

Biuro Strefy Płatnego Parkowania jest jednostką organizacyjną miasta powołaną przez Radę Miasta Gniezna w celu pobierania i egzekwowania opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania.
    Zgodnie z wyrokami Sądów Administracyjnych sygn. akt III SA/Łd 333/08, III SA/Łd 193/07 obowiązek wnoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, jak i obowiązek ponoszenia opłaty dodatkowej za nieuiszczenie tych opłat wynika bezpośrednio z przepisu prawa.
    Strefa Płatnego Parkowania dla podstref A i B obowiązuje od poniedziałku do piątku 9.00 - 18.00. Podstrefa C obowiązuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00

INTERAKTYWNA MAPA STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA

Podstawa prawna działalności:
    1. art.13 ust. 1, art.13 b oraz 13f ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2015, poz. 460-ze zm.) korzystający z dróg publicznych są zobowiązani do ponoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania.
    Za nieuiszczenie powyższej opłaty pobiera się opłatę dodatkową.
    Obszar stanowiący Strefę Płatnego Parkowania w Gnieźnie, gdzie pobierane są opłaty wyznaczają znaki D – 44 „strefa płatnego parkowania” i D – 45 „koniec strefy płatnego parkowania”, oraz znaki D-18 z dodatkową tabliczką informującą o sposobie wnoszenia opłaty, zlokalizowane na każdej ulicy objętej płatnym parkowaniem.
    2. Uchwała nr IX/70/2015 Rady Miasta Gniezna z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w Gnieźnie,

Dane adresowe:

Biuro Strefy  Płatnego Parkowania w Gnieźnie
ul. Kilińskiego 17
62-200 Gniezno
NIP 784 16 43 467
Regon 630749641
Tel: 61 426 69 04
Fax: 61 424 16 37
email: bsp@gniezno.home.pl
BIP Biura Strefy  Płatnego Parkowania w Gnieźnie: www.bsp.gniezno.pl
Nr konta: Bank Spółdzielczy w Gnieźnie 46 9065 0006 0000 0000 4109 0001
 

Sposób pobierania opłat:
1. poprzez wykupienie biletu parkingowego w parkometrze
2. poprzez wykupienie karty abonamentowej w Kasie Biura
3. poprzez wykupienie identyfikatora dla mieszkańca strefy w Kasie Biura
4. poprzez wniesienie płatności mobilnej za pomocą telefonu komórkowego lub innego urządzenia mobilnego

    Wykupioną opłatę należy umieścić za przednią szybą wewnątrz pojazdu w sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwości co do jej ważności, tak aby była całkowicie widoczna dla kontrolującego.

Stawki opłat:
1. W podstrefie A – czerwonej:
1) minimalna opłata za ¼ h 0,80 zł
2) za pierwszą godzinę: 3,00 zł
3) za drugą godzinę: 3,60 zł
4) za trzecią godzinę: 4,30 zł
5) za czwartą i każdą następną: 3,00 zł

2. W podstrefie B – żółtej:
1) minimalna opłata za ¼ h 0,50 zł
2) za pierwszą godzinę: 2,00 zł
3) za drugą godzinę: 2,40 zł
4) za trzecią godzinę: 2,80 zł
5) za czwartą i każdą następną: 2,00 zł

3. W podstrefie C – zielonej -obowiązują wyłącznie opłaty jednorazowe z podaniem nr rejestracyjnego pojazdu oraz ograniczenie czasowe postoju pojazdu maksymalnie do 2h.
1) minimalna opłata za ¼ h 0,30 zł
2) za pierwszą godzinę 1,20 zł
3) za drugą godzinę 1,40 zł

§ 2. Ustala się stawki opłat abonamentowych i zryczałtowanych:
1. W podstrefie A – czerwonej i w podstrefie B – żółtej:
1) abonament miesięczny 150,00 zł
2) abonament roczny 1.500,00 zł

2. W podstrefie A – czerwonej:
1) identyfikator mieszkańca SPP z podstrefy A obowiązujący w podstrefie A i B miesięczna stawka na pierwszy pojazd 20,00 zł
2) identyfikator mieszkańca SPP z podstrefy A obowiązujący w podstrefie A i B miesięczna stawka na drugi pojazd 40,00 zł
3) identyfikator mieszkańca SPP z podstrefy A obowiązujący w podstrefie A i B z 50% bonifikatą dla właściciela pojazdu z aktualną kartą parkingową, kartą seniora lub kartą dużej rodziny miesięczna stawka tylko na jeden pojazd 10,00 zł
4) identyfikator mieszkańca SPP z podstrefy A obowiązujący w podstrefie A i B z 50% bonifikatą dla właściciela pojazdu z aktualną kartą parkingową miesięczna stawka tylko na jeden pojazd 10,00 zł

3. W podstrefie B – żółtej:
1) abonament pracowniczy z nr rejestracyjnym pojazdu, obowiązujący w podstrefie B miesięczna stawka 100,00 zł
2) identyfikator mieszkańca SPP z podstrefy B obowiązujący w podstrefie B miesięczna stawka na pierwszy pojazd 20,00 zł
3) identyfikator mieszkańca SPP z podstrefy B obowiązujący w podstrefie B miesięczna stawka na drugi pojazd 40,00 zł
4) identyfikator mieszkańca SPP z podstrefy B obowiązujący w podstrefie B z 50% bonifikatą dla właściciela pojazdu z aktualną kartą parkingową, kartą seniora lub kartą dużej rodziny miesięczna stawka tylko na jeden pojazd 10,00 zł

4. W podstrefie C – zielonej:
1) identyfikator mieszkańca SPP z podstrefy C obowiązujący w podstrefie B miesięczna stawka na pierwszy pojazd 20,00 zł
2) identyfikator mieszkańca SPP z podstrefy C obowiązujący w podstrefie B miesięczna stawka na drugi pojazd 40,00 zł
3) identyfikator mieszkańca SPP z podstrefy C obowiązujący w podstrefie B z 50% bonifikatą dla właściciela pojazdu z aktualną kartą parkingową, kartą seniora lub kartą dużej rodziny miesięczna stawka tylko na jeden pojazd 10,00 zł

Wysokość opłaty dodatkowej:
1) za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu w SPP - kwota 50,00 zł,
2) w przypadku bezzwłocznego uiszczenia opłaty dodatkowej, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty wystawionego wezwania - kwota 30,00 zł,
3) w przypadku przekroczenia opłaconego czasu postoju w podstrefie A i przybycia do BSPP w dniu, w którym nieuiszczono opłaty do godz. 18.00, a w soboty do 14.00 lub najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wystawionego wezwania, kwota 20,00 zł,
4) w przypadku przekroczenia opłaconego czasu postoju w podstrefie B i przybycia do BSPP w dniu, w którym nieuiszczono opłaty do godz. 18.00, a w soboty do 14.00 lub najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wystawionego wezwania, kwota 15,00 zł,
5) w przypadku przekroczenia opłaconego czasu postoju w podstrefie C i przybycia do BSPP w dniu, w którym nieuiszczono opłaty do godz. 18.00, a w soboty do 14.00 lub najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wystawionego wezwania, kwota 10,00 zł,
6) w przypadku nieumieszczenia ważnej opłaty w sposób określony w Rozdziale II niniejszego Regulaminu i przybycia do BSPP najpóźniej w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania - kwota 10,00 zł.
 
    Opłata dodatkowa podlega przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
    Opłatę dodatkową pobiera się w Kasie BSPP lub przelewem na konto BSPP.
    W razie nie wniesienia opłaty dodatkowej w określonym terminie, Biuro wystawia upomnienie w wysokości 50 zł z dodatkowymi kosztami upomnienia.
    Wnioski, skargi, odwołania i wyjaśnienia przyjmuje Kierownik Biura lub upoważniony pracownik Biura Strefy Płatnego Parkowania.

Lokalizacja parkometrów:
1. ul. Mieszka I/Dąbrówki
2. ul. Grzybowo
3. ul. Franciszkańska
4. ul. św. Wawrzyńca/Tumska
5. ul. Warszawska/Rzeźnicka
6. ul. Zielony Rynek
7. ul. św. Wawrzyńca/Bednarski Rynek
8. skrzyżowanie Czysta/Cierpięgi
9. ul. Moniuszki
10. ul. Warszawska – przy targowisku
11. skrzyżowanie ul. Mickiewicza/Mieszka I
12. ul. Chrobrego - przy BGŻ
13. ul. Łubieńskiego/Chrobrego naprzeciw MOK-u
14. ul. Chrobrego – koło Teatru
15. ul. Sienkiewicza na wysokości ZUS
16. ul. Mieszka I/T. Kościuszki
17. ul. Mieszka I
18. ul. Dąbrówki przy Banku Spółdzielczym
19. ul. Dąbrówki przy Hotelu Pietrak
20. ul. Łubieńskiego przy Redakcji Głos Wlkp.
21. ul. Krzywe Koło
22. ul. Chrobrego - przy Poczcie
23. ul. Sienkiewicza - przy BZ WBK
24. ul. Farna
25. ul. Mickiewicza - przy Rossmann
26. ul. Warszawska – przy halach targowych
27. ul. św. Wawrzyńca – przy Optyk
28. ul. św. Wawrzyńca/Kaszarska
29. ul. Jeziorna
30. Plac 21 Stycznia przy Przychodni Zdowia
31. ul. św. Wawrzyńca/Czysta - przy PZU
32. ul. św. Wawrzyńca/Słomianka
33. ul. Mickiewicza
34. ul. Warszawska/naprzeciw Hotelu AWO
35. ul. Rzeźnicka
36. ul. Franciszkańska-na wjeździe
37. ul. Dąbrówki-w pobliżu Piekarni Gramse
38. ul. Rybna-parking przy Szpitalu
39. ul. Plac 21 Stycznia 5
40. ul. św. Wojciecha
41. ul. Kilińskiego
42. ul. Grzybowo
43. ul. Łącznica
44. ul. ul. św. Jana
45. ul. Chociszewskiego
46. ul. św. Michała
47. ul. Jana Pawła II-Starostwo
48. ul. Jana Pawła II-Urząd Miar
49. ul. Kościuszki-Urząd Miasta
50. ul. Rybna

Lokalizacja stanowisk postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową:
ul. Łubieńskiego (skrzyżowanie z ul. Chrobrego - obok Apteki) 2 koperty
ul. Chrobrego (przy Poczcie) 2 koperty
ul. Łubieńskiego (skrzyżowanie z ul. Mieszka I ) 2 koperty
ul. Grzybowo 2 koperty
ul. Dąbrówki 2 koperty przy Kredyt Bank
ul. Dąbrówki przy Przedszkolu nr 3 1 koperta
ul. Franciszkańska 2 koperty (przy Sądzie Rejonowym)
ul. Jeziorna 2 koperty przy Przychodni Zdrowia
ul. Czysta 1 koperta
ul. Cierpięgi 2 koperty
ul. św. Wawrzyńca 2 koperty (przy Sanepidzie)
ul. św. Wawrzyńca przy Aptece 2 koperty
ul. Zielony Rynek 2 koperty
ul. Warszawska 1 koperta (skrzyżowanie z ul. Moniuszki)
ul. Mickiewicza (skrzyżowanie z ul. Mieszka I-w kierunku ul. Sienkiewicza) 2 koperty
ul. Mickiewicza (skrzyżowanie z ul. Chrobrego) 2 koperty
ul. Sienkiewicza (skrzyżowanie z ul. Chrobrego) 2 koperty
ul. Rzeźnicka 1 koperta
ul. Rybna-parking 2 koperty
Pl. 21 Stycznia-Targowisko-2 koperty
ul. Kościuszki-2 koperty
ul. Jana Pawła II-4 koperty
ul. św. Michała-2 koperty
ul. Chociszewskiego-2 koperty
ul. św. Jana-1 koperta
ul.Grzybowo-4 koperty
ul.Łącznica-1 koperta
ul. Kilińskiego-2 koperty
ul. Rybna-2 koperty
ul. św. Wojciecha-2 koperty

W obszarze SPP zlokalizowano 56 stanowisk postojowych dla osób posiadających kart parkingową (kopert).
 
Stanowiska poza SPP
ul. Kościuszki 2 koperty (przy Urzędzie Miejskim)
ul. Lecha 2 koperty
ul. Jana Pawła II 3 koperty (przy Starostwie Powiatowym)
ul.3 Maja -parking miejski 5 kopert

Łącznie w centrum miasta jest zlokalizowanych 68 kopert.
    Oznakowanie: D-18 i D-18a – parking – miejsce zastrzeżone z tabliczką. T – 29-miejsce przeznaczone dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o ograniczonej sprawności ruchowej oraz kierującego pojazdem przewożącego taką osobę, P-20 – koperta – oznakowanie poziome.
    W razie postoju pojazdu na kopercie przez osobę do tego nieuprawnioną należy zawiadomić Straż Miejską tel:61 424 10 70 lub Policję - tel: 997.

 
 
 

Administrator
tel.: +48 61 426 04 34
wiktorkolinski@gniezno.eu
 
 
Urząd Miejski
ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno
tel.: +48 61 426 04 00
e-mail: urzad@gniezno.eu