Link


 
Angielski RosyjskiNiemieckiUnia Europejska Szlak Piastowski strona www
Prezydent Miasta
Rada Miasta
Miasta partnerskie
Honorowi obywatele
ORP Gniezno
BIP
Szpitale, pogotowie, apteki
Komunikacja
Parkowanie
Stra Miejska
Ochrona rodowiska
Szkolnictwo
Akademickie Gniezno
wietlice Socjoterapeutyczne
W sieci
Pliki do pobrania


Artykuw: 12136

Odwiedzajcych: 15579931
 
Aktualnoci :Informacje InformacjeMiasto MiastoKultura KulturaSport SportRSS 2.0 RSS 2.0OPML OPML
ORP Gniezno

orpm.JPG    ORP „GNIEZNO” wchodzi w skad 2. Dywizjonu Okrtów Transportowo - Minowych 8. Flotylli Obrony Wybrzea w winoujciu. Okrt wybudowano w 1990 roku w Stoczni Pónocnej w Gdasku, a pierwsze podniesienie bandery odbyo si na nim 23 lutego 1990 roku. Jest drugim z serii piciu zbudowanych w Stoczni Pónocnej w Gdasku okrtów projektu 767 (typu „Lublin”) - w kolejnoci byy to: Lublin, Gniezno, Kraków, Pozna, Toru. Matk chrzestn okrtu jest Halina Ostrzycka. Wszystkie wspominanie wyej jednostki, plus trzy kutry transportowe projektu 716 i okrt wsparcia logistycznego ORP „Kontradmira Xawery CZERNICKI" wchodz w skad 2. orp3m.jpgdOTrM. W swojej dziewitnastoletniej subie okrt wielokrotnie uczestniczy w wiczeniach krajowych i midzynarodowych, m.in. w „Strong Resolve”, „Blue Game” i „Anakonda”, odwiedzi porty w Niemczech, Danii i Norwegii. Zaoga zawsze uzyskiwaa bardzo wysokie oceny podczas szkole i zada programowych, a okrt zdobywa miano najlepszego w dywizjonie i we flotylli. Zaoga skada si z okoo 50 osób, w tym 5 oficerów. Na okrcie su marynarze suby nadterminowej i zasadniczej. ORP „GNIEZNO” to jednostka przeznaczona do zaadunku z nieuzbrojonego brzegu, transportu morzem oraz wyadowania w warunkach bojowych na nieuzbrojonym brzegu – pywajcej i niepywajcej techniki wojskowej i onierzy desantu morskiego. Moe orp1m.JPGrównie transportowa i stawia miny morskie w obronnych zagrodach minowych. Okrt moe przewozi 9 pojazdów cikich (np. czogi typu T-72) lub 17 samochodów ciarowych lub od 50 do 134 min zalenie od ich typu. Dodatkowo okrt moe pomieci 90 onierzy desantu morskiego. Uzbrojenie okrtu to 4 podwójnie sprzone (czyli dwulufowe) armaty przeciwlotnicze kalibru 23 mm t. „Wróbel" plus dwie rakiety przeciwlotnicze t. „Strzaa" na orp2m.JPGarmat. Oprócz min, okrt moe te zabra 9 wyrzutni adunków wyduonych dugich, rozmieszczanych na dziobie okrtu, sucych do wykonywania przej w zagrodach minowych i inynieryjnych. Odbywa si to za pomoc wystrzeliwanego lontu wybuchowego, który eksplodujc po wpadniciu do wody na caej swojej dugoci okoo 200 metrów niszczy postawione na pytkiej wodzie przeciw okrtom desantowym miny lub przeszkody z skanm.jpgbetonu, drutu kolczastego itp., uniemoliwiajce wysadzenie desantu. W posiadaniu jest take okrtowy zestaw zakóce pasywnych, sucy do zwalczania rakiet. Konstrukcja okrtu zawiera siedem pokadów - dno, midzypokad (tu s rozmieszczone pomieszczenia mieszkalne zaogi i desantu, pomieszczenia kuchenne, siownie), pokad gówny z adowni, pokad otwarty, pokad oficerski (pomieszczenia oficerów i kabina radiowa), pokad nawigacyjny (gówne stanowisko dowodzenia - tzw. "mostek", kabina nawigacyjna), pokad sygnaowy - tu na morzu pracuj obserwatorzy i sygnalici. Dowódca okrtu posiada jednoosobow kabin z sypialni, pozostali oficerowie mieszkaj w dwóch kabinach dwuosobowych, chorowie i podoficerowie maj kabiny mieszczce od dwóch do czterech osób, za marynarze - kabiny szecio - i omioosobowe.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdj z ORP Gniezno 

 

Pomnik Ludziom Morza
kotwica1m.JPG    Pomnik powicony Ludziom Morza znajduje si w Parku Kociuszki, przy skrzyowaniu ulic Lecha i Tadeusza Kociuszki, naprzeciwko gównego wejcia do Urzdu Miejskiego w Gnienie.
    Uroczystego odsonicia 9 czerwca 1968 roku dokona dowódca statku Polskiej eglugi Morskiej s/s „Gniezno”, kapitan eglugi Wielkiej Franciszek Stefanowski. W uroczystoci wzi równie udzia kotwica2m.jpgPrzewodniczcy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gnienie Tadeusz Sobieralski.
    Pomnik przedstawia kotwic z fragmentem acucha kotwicznego wspart na postumencie. Jest to tzw. kotwica patentowa z dwiema ruchomymi apami osadzonymi na trzonie. Kotwic t przekazaa w darze Polska egluga Morska w Szczecinie. Obok kotwicy uoono wzorowane na falochronie kamienie. Na jednym z nich umieszczono tablic z napisem „Ludziom Morza”. Pierwotnie tablica ta znajdowaa si na belce czcej apy kotwicy. Przed pomnikiem ustawiono stojak z odwróconym dzwonem okrtowym, który wykorzystywany jest podczas uroczystoci jako znicz.
    Pomnik Ludziom Morza ma upamitnia i symbolizowa kontakty czce Gniezno z morzem i ludmi morza. Od tych indywidualnych dotyczcych gnienian, którzy zwizali swoje ycie z morzem po te zinstytucjonalizowane. W latach 1957 – 2006 w marynarce handlowej pyway dwa statki, które nazwano na cze pierwszej stolicy: s/s „Gniezno” (1957 – 1978) i m/s „Gniezno II” (1979 – 2006). Od 1990 r. we flotylli marynarki wojennej pywa ORP „Gniezno”.

ródo: Archiwum Pastwowe w Poznaniu Oddzia w Gnienie
Foto: Przemiany Ziemi Gnienieskiej, nr 5 (40), maj 1968 r.

 
 
 

Administrator
tel.: +48 61 426 04 34
wiktorkolinski@gniezno.eu
 
 
Urzd Miejski
ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno
tel.: +48 61 426 04 00
e-mail: urzad@gniezno.eu