Link


 
Angielski RosyjskiNiemieckiUnia Europejska Szlak Piastowski strona www
Prezydent Miasta
Rada Miasta
Miasta partnerskie
Honorowi obywatele
ORP Gniezno
BIP
Szpitale, pogotowie, apteki
Komunikacja
Parkowanie
Straż Miejska
Ochrona Środowiska
Szkolnictwo
Akademickie Gniezno
Świetlice Socjoterapeutyczne
W sieci
Pliki do pobrania


Artykułów: 12136

Odwiedzających: 15579971
 
Aktualności :Informacje InformacjeMiasto MiastoKultura KulturaSport SportRSS 2.0 RSS 2.0OPML OPML
Trwa rewitalizacja gnieźnieńskich jezior
jeziorom.jpg    Są kolejne środki na rewitalizację jezior Winiary i Jelonek. Miasto Gniezno pozyskało na ten cel ponad 200 tysięcy złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Pieniądze w ramach bezzwrotnego wsparcia zostaną wykorzystane na rekultywację wód powierzchniowych w 2016 i 2017 r.
    Jezioro Jelonek – 61 tysięcy dofinansowania; planowane działania: wykonanie (2016 r.) i montaż (2017 r.) aeratora z napędem elektrycznym, monitoring badawczy obejmujący analizy parametrów wody i wskaźników osadów dennych (2017 r.),zarybienie narybkiem jesiennym i wiosennym szczupaka (dotychczas jezioro Jelonek zarybiono w 2015 r. narybkiem jesiennym w ilości 1000 szt. i w 2016 r. narybkiem wiosennym w ilości ok. 20 000 szt.),określenie składu i struktury ichtiofauny wraz z opracowaniem wytycznych do biomanipulacji zespołami ryb (2016 r.).
    Jezioro Winiary – 151 tysięcy złotych dofinansowania; planowane działania: wykonanie 13 zabiegów mobilnej aeracji pulweryzacyjnej z precyzyjną inaktywacją fosforu preparatem PIX, monitoring badawczy obejmujący analizy parametrów wody i wskaźników osadów dennych (2017 r.).
    Działania te będą w całości finansowane ze środków WFOŚiGW w Poznaniu.

Działania prowadzone dotychczas na jeziorze Jelonek
2015 r.
- analiza obecnego stanu oraz możliwości ochrony i rekultywacji jeziora Jelonek za kwotę 1 350 zł,
- 3 zabiegi mobilnej aeracji pulweryzacyjnej z precyzyjną inaktywacją fosforu preparatem PIX za kwotę 24 990 zł,
- zarybienie narybkiem jesiennym szczupaka w ilości 1 000 szt. za kwotę 2 000 zł.

2016 r.
- zarybienie narybkiem wiosennym szczupaka w ilości ok. 20 000 szt. za kwotę 840 zł.
- rozpoczęcie przez firmę MIKRONATURA ŚRODOWISKO projektu badawczo - rozwojowego pn. „Opracowanie i wdrożenie metody rekultywacji jezior i ochrony wód powierzchniowych w oparciu o naturalne technologie biologiczne wykorzystując pożyteczne mikroorganizmy.”; realizacja projektu umożliwi udoskonalenie proponowanej technologii probiotycznej oraz stworzenie nowych rozwiązań pozwalających usuwać zanieczyszczenia z cieków i jezior; wypracowane zostaną procedury oceny potencjału biologicznego rekultywowanych wód przez zastosowanie naturalnych markerów biologicznych; zastosowano system oczyszczający z biogenów wody wpływające Strugą Gnieźnieńską do jeziora Jelonek

    Program jest wspólną inicjatywą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dotychczasowe wyniki badań potwierdzają bardzo wysoką skuteczność zaproponowanych rozwiązań w usuwaniu biogenów. Koszty realizacji całego projektu to ponad 4 miliony zł, w tym bieżące działania realizowane na jeziorze Jelonek to ponad 1 mln zł.

Działania prowadzone dotychczas na jeziorze Winiary
2015 r.:
2 zabiegi mobilnej aeracji pulweryzacyjnej z precyzyjną inaktywacją fosforu preparatem PIX za kwotę 27 000 zł.

2016 r. :
wykaszanie rdestnicy kędzierzawej za kwotę 19 680 zł (dzięki czemu usunięto 2,7 Mg materiału roślinnego, który pozostając w jeziorze, podczas rozkładu dostarczyłby ogromne ilości fosforu i azotu, co intensyfikowałoby powstawanie sinic).

 
 
 

Administrator
tel.: +48 61 426 04 34
wiktorkolinski@gniezno.eu
 
 
Urząd Miejski
ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno
tel.: +48 61 426 04 00
e-mail: urzad@gniezno.eu