Link


 
Angielski RosyjskiNiemieckiUnia Europejska Szlak Piastowski strona www
Prezydent Miasta
Rada Miasta
Miasta partnerskie
Honorowi obywatele
ORP Gniezno
BIP
Szpitale, pogotowie, apteki
Komunikacja
Parkowanie
Stra Miejska
Ochrona rodowiska
Szkolnictwo
Akademickie Gniezno
wietlice Socjoterapeutyczne
W sieci
Pliki do pobrania


Artykuw: 12136

Odwiedzajcych: 15579970
 
Aktualnoci :Informacje InformacjeMiasto MiastoKultura KulturaSport SportRSS 2.0 RSS 2.0OPML OPML
Festiwal Literacki "Preteksty"
prete1m.jpg prete2m.jpg    Spotkania autorskie, spektakle, koncerty czy slam poetycki – to tylko niektóre z propozycji programu 6. ju edycji „Pretekstów” - gnienieskiego wita Sowa. Tegoroczna edycja festiwalu odbdzie si od 30 wrzenia do 2 padziernika.
    Na program tegorocznych „Pretekstów” zoyy si wydarzenia o uznanej ju renomie oraz zupenie nowe inicjatywy zgoszone przez gnienieskich artystów i animatorów kultury.
    Pierwszym wydarzeniem festiwalu bdzie spotkanie w Bibliotece Publicznej Miasta Gniezna (ul. Staszica 12) pt. „Basia w bibliotece” z Zofi Staneck, polsk pisark, autork ksiek dla dzieci. Najmodsi czytelnicy znaj j gównie jako autork serii ksiek o Basi - piciolatce w bluzce w paski; pisze jednak równie o trollach (Koc trolla Alojzego, Troll i zawody), dziadkach (wiat wedug dziadka), robotach (Robot Robert) czy statkach (Historia pewnego statku. O rejsie "Titanica").
    Pitkowe popoudnie otworzy druga ju edycja Turnieju Ksikoerców czyli zmaga mioników literatury, organizowany przez Klub Dyskusji o Ksice dziaajcy przy Bibliotece Publicznej Miasta Gniezna. Na uczestników czekaj pytania zwizane z najpopularniejszymi ksikami i ich bohaterami, nagrody dla zwycizców oraz dobra zabawa.
    Galeria Miejskiego Orodka Kultury zaprasza z kolei na wernisa wystawy „wiatoczue Sowa”, bdcej trzeci edycj wyjtkowego projektu fotograficznego, w którym to znani fotograficy (Mistrzowie Obrazu) prezentuj wasne prace zrealizowane do wybranych tekstów poetyckich konkretnych poetów (Mistrzów Sowa). W tym roku zaproszenie przyjli: Anna Farman,, Marek Lapis, Dawid Stube oraz Kamila Kasprzak -Bartkowiak, Pawe J. Bkowski i Aleksandra Dudczak.
    Wieczór pierwszego dnia festiwalu zwieczy koncert Marka Dyjaka, niezwykej osobowoci scenicznej, laureata m.in. Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie, Festiwalu Artystycznego Modziey Akademickiej w winoujciu oraz Midzynarodowego Festiwalu Wokalnego w Bydgoszczy. Artysta, który sam nazywa siebie „barowym grajkiem”, na co dzie wystpuje z trbaczem Jerzym Makiem, pianist Markiem Tarnowskim, kontrabasist Michaem Jarosem oraz perkusist Arkiem Skolikiem. Na koncert obowizuje wyjcie wycznie z bezpatnym zaproszeniem do odbioru w Miejskim Orodku Kultury lub Urzdzie Miejskim w Gnienie (pok. 37).
    W sobot czekaj nas zmagania uczestników III Konkursu Recytatorskiego „Niektórzy lubi poezj” powiconego tym razem twórczoci „ksicia polskich poetów” pochowanego w gnienieskiej katedrze, Ignacego Krasickiego. Celem konkursu skierowanego do uczniów szkó gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych jest pobudzanie twórczych postaw uczniów wobec literatury piknej, w tym umiejtnoci krasomówczych i recytatorskich, dbao o kultur sowa oraz popularyzacja dorobku polskich poetów. Zmagania ocenia bdzie jury pod przewodnictwem pomysodawcy konkursu, Andrzeja Malickiego.
    Pónym sobotnim popoudniem Stowarzyszenie „Ola awka” zaprasza do restauracji White Taste na panel dyskusyjny „Nie tylko kocówki. Czy Literatura ma pe?”.
    Wieczorem, w Miejskim Orodku Kultury odbdzie si spektakl bdcy drug odson projektu Teatru „W Depozycie” pt. „Pan Sawek. Wernisa drugi”, bdcy swoistym hodem zoonym zmaremu przed kilkoma laty poecie Sawomirowi Kuczkowskiemu.
    Póny wieczór nalee bdzie take do sowa mówionego. Stowarzyszenie „Ola awka” wraz z przyjaciómi udowodni, i Sowo potrafi zagina i kreowa nowe przestrzenie wypowiedzi artystycznej i zaprosi do uczestnictwa w III Slamie Poetyckim im. Franciszka Rebelais.
    Dzie zakoczy koncert gnienieskiej kapeli Destruenci oraz Alles, powstaego kilka lat temu duetu którego muzyk mona okreli jako wypadkow elektro-punk, industrial oraz EBM z tekstami osadzonymi w stylistyce punk i post-punk. Zespó zadebiutowa pyt „Post” wydan przez Amerykaski label Mecanica Records i zbiera dobre recenzj zarówno w Polsce jak i zagranic.
    Ostatni dzie festiwalu otworz warsztaty literackie, które poprowadzi Dawid Jung, redaktor naczelny „Zeszytów Poetyckich”, poeta i regionalista. Warsztaty skierowane s do wszystkich chtnych i odwanych, którzy myl o karierze poety lub prozaika.
    Popoudniem w kawiarni Misz Masz odbdzie si spotkanie z finalistami II edycji Nagrody im. Andrzeja Krzyckiego, które poprowadzi jej pomysodawca Dawid Jung. Nagroda im. Andrzeja Krzyckiego stanowi jedn z najmodszych nagród literackich w powojennej historii Gniezna. Od 2010 roku nagroda przyznawana jest w ramach Ogólnopolskiego Konkursu im. Andrzeja Krzyckiego na debiutanck ksik poetyck.           Organizatorami Konkursu s „Zeszyty Poetyckie”, Miejski Orodek Kultury im. Klemensa Waberskiego w Gnienie oraz Miasto Gniezno. W roku jurorzy (D.Jung, Marek Kamierczak, Jarosaw Mikoajczyk) wybrali a szeciu modych poetów sporód kilkudziesiciu nadesanych tomików.
    Kolejnym punktem programu jest spotkanie z Aleksandr Domask pt. „ydowska pami zza elaznej Bramy”, która przybdzie do Gniezna na zaproszenie Klubu Krytyki Politycznej. Pisarka zajmuje si w swoich dzieach przede wszystkim „geografi miejsc pamici” czyli prób rekonstrukcji klimatu dawnych epok na podstawie pojedynczych artefaktów z przeszoci. Na festiwalowym spotkaniu jednym z punktów wyjcia stanie si jej najnowsza ksika pt. „Grzybowska 6/10. Lament”, dziki której odsoni si nam dzieje przedwojennych mieszkaców kamienicy przy ul. Grzybowskiej w Warszawie, gdzie dzi znajduje si tytuowe „Osiedle za elazn Bram”.
    Festiwal zakoczy Koncert Finaowy, podczas którego poznamy laureatów III Konkursu Literackiego „Niektórzy lubi poezj”, II edycji Nagrody im. Andrzeja Krzyckiego. Cao zwieczy koncert – na scenie Miejskiego Orodka Kultury wystpi „Witek. Muzyk Ulicy”. Artysta na co dzie wychodzi na miasto z akordeonem i tworzy swoj wasn, wyjtkow muzyk, pen refleksyjnych sów. W prezentowanej przez „Witka” muzyce przeplataj si motywy ludowe i rockowe, ale nie brakuje te wyranych akcentów lirycznych.
    VI Festiwal Literacki „Preteksty” organizowany jest przez Miejski Orodek Kultury oraz Urzd Miejski w Gnienie. Partnerzy: Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna, Stowarzyszenie „Ola awka”, Klub Dyskusji O Ksice, Zeszyty Poetyckie, Krytyka Polityczna - Klub w Gnienie, White Taste, Misz masz oraz Klub Muzyczny MYN.
Festiwal realizowany jest w ramach projeku WRPO pt. "Miasto Królów jako bodziec do rozwoju spoeczno-gospodarczego ziemi gnienieskiej” – wspófinansowanego przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV –Dziaania 4.4, Poddziaania 4.4.2, WRPO na lata 2014-2020.
    „Preteksty” wspieraj Mecenasi Polskiej Kultury: Kirchhoff Automotive, Altom, Bank Spódzielczy w Gnienie, Velux, Maciejka, Hawa, Gnienieska Wysza Szkoa Milenium oraz Scanclimber.

 
 
 

Administrator
tel.: +48 61 426 04 34
wiktorkolinski@gniezno.eu
 
 
Urzd Miejski
ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno
tel.: +48 61 426 04 00
e-mail: urzad@gniezno.eu