Link


 
Angielski RosyjskiNiemieckiUnia Europejska Szlak Piastowski strona www
Prezydent Miasta
Rada Miasta
Miasta partnerskie
Honorowi obywatele
ORP Gniezno
BIP
Szpitale, pogotowie, apteki
Komunikacja
Parkowanie
Stra Miejska
Ochrona rodowiska
Szkolnictwo
Akademickie Gniezno
wietlice Socjoterapeutyczne
W sieci
Pliki do pobrania


Artykuw: 12136

Odwiedzajcych: 15565252
 
Aktualnoci :Informacje InformacjeMiasto MiastoKultura KulturaSport SportRSS 2.0 RSS 2.0OPML OPML
XXVII Sesja Rady Miasta Gniezna
pspm.jpg    Uprzejmie zapraszam na posiedzenie XXVII Sesji Rady Miasta Gniezna, które odbędzie się 28 września 2016 roku o 14.00 w „Sali sesyjnej” Starego Ratusza przy ul. B. Chrobrego 41.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołów z XXV i XXVI sesji RMG.
3. Interpelacje radnych.
4. Informacja Przewodniczącego RMG o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Gniezna o pracy w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
6. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gniezna za I półrocze 2016 r.
7. Podjęcie uchwał z zakresu gospodarki finansowej:
a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gniezna na lata 2016-2035,
b) w sprawie zmiany budżetu miasta Gniezna na 2016 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia z Powiatem Gnieźnieńskim dotyczącego przejęcia przez Gminę Miasto Gniezno zadania prowadzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Gnieźnie.
9. Podjęcie uchwał z zakresu gospodarki nieruchomościami:
a) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Gnieźnie przy ul. św. Michała 14,
b) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Gnieźnie w rejonie ul. Orzeszkowej,
c) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w Gnieźnie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Orcholskiej w Gnieźnie.
11. Podjęcie uchwał z zakresu nazewnictwa ulic:
a) w sprawie nadania nazwy ulicy w Gnieźnie (dot. Al. Szarych Szeregów),
b) w sprawie nadania nazwy skwerowi przy ul. Stanisława Staszica w Gnieźnie,
c) w sprawie nadania nazwy skwerowi przy ul. 3 Maja w Gnieźnie,
d) w sprawie nadania nazwy promenadzie wokół jeziora Jelonek w Gnieźnie,
e) w sprawie nadania nazwy promenadzie wokół jeziora Winiary w Gnieźnie.
12. Podjęcie uchwał z zakresu zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych:
a) w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (dot. drogi przy ul. Wrzesińskiej),
b) w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (dot. ul. Czeremchowej),
c) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (dot. ul. Gębarzewskiej),
d) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (dot. ul. Północnej).
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/164/2016 Rady Miasta Gniezna z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Programu Gospodarczego na lata 2016-2020.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/273/2016 Rady Miasta Gniezna z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Aktywne włączenie mieszkańców miasta Gniezna”.
15.  Przyjęcie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach jednorodzinnych stanowiących własność Miasta Gniezna na rzecz dotychczasowych najemców.
16. Zapytania i wolne głosy.
17. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta Gniezna
Michał Glejzer

 
 
 

Administrator
tel.: +48 61 426 04 34
wiktorkolinski@gniezno.eu
 
 
Urzd Miejski
ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno
tel.: +48 61 426 04 00
e-mail: urzad@gniezno.eu