Link


 
Angielski RosyjskiNiemieckiUnia Europejska Szlak Piastowski strona www
Prezydent Miasta
Rada Miasta
Miasta partnerskie
Honorowi obywatele
ORP Gniezno
BIP
Szpitale, pogotowie, apteki
Komunikacja
Parkowanie
Straż Miejska
Ochrona Środowiska
Szkolnictwo
Akademickie Gniezno
Świetlice Socjoterapeutyczne
W sieci
Pliki do pobrania


Artykułów: 12136

Odwiedzających: 15432344
 
Aktualności :Informacje InformacjeMiasto MiastoKultura KulturaSport SportRSS 2.0 RSS 2.0OPML OPML
Informacje
Przetarg ustny nieograniczony
23.09.2016.
pspm.jpg    Prezydent Miasta Gniezna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Gniezna. Przedmiotem przetargu jest niewyodrębniony lokal mieszkalny nr 5A usytuowany w budynku położonym w Gnieźnie przy ul. Dąbrówki 1, stanowiący własność Miasta Gniezna.


Share this!
 
Przetargi ustne nieograniczone
22.09.2016.
pspm.jpg    Prezydent Miasta Gniezna Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Miasta Gniezna:


Share this!
 
Europejski Dzień Bez Samochodu
20.09.2016.
pspm.jpg    22 września 2016 przypada Europejski Dzień Bez Samochodu. Prezydent Miasta Gniezna przypomina, iż właściciele samochodów są w tym dniu upoważnieni do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską.
    Zgodnie z §2 pkt 11 uchwały nr XXVII/311/2012 Rady Miasta Gniezna z 28 listopada 2012 roku w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe świadczone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. w Gnieźnie do bezpłatnego korzystania z usług przewozowych uprawnione są m. in. „osoby będące właścicielami i współwłaścicielami samochodów w dniu obchodów Europejskiego Dnia bez samochodu – na podstawie ważnego dowodu rejestracyjnego pojazdu, którego są właścicielami lub współwłaścicielami wraz z dokumentem poświadczającym tożsamość”.

Share this!
Zmieniony ( 20.09.2016. )
 
XXVII Sesja Rady Miasta Gniezna
20.09.2016.
pspm.jpg    Uprzejmie zapraszam na posiedzenie XXVII Sesji Rady Miasta Gniezna, które odbędzie się 28 września 2016 roku o 14.00 w „Sali sesyjnej” Starego Ratusza przy ul. B. Chrobrego 41.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołów z XXV i XXVI sesji RMG.
3. Interpelacje radnych.
4. Informacja Przewodniczącego RMG o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Gniezna o pracy w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
6. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gniezna za I półrocze 2016 r.
7. Podjęcie uchwał z zakresu gospodarki finansowej:
a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gniezna na lata 2016-2035,
b) w sprawie zmiany budżetu miasta Gniezna na 2016 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia z Powiatem Gnieźnieńskim dotyczącego przejęcia przez Gminę Miasto Gniezno zadania prowadzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Gnieźnie.
9. Podjęcie uchwał z zakresu gospodarki nieruchomościami:
a) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Gnieźnie przy ul. św. Michała 14,
b) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Gnieźnie w rejonie ul. Orzeszkowej,
c) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w Gnieźnie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Orcholskiej w Gnieźnie.
11. Podjęcie uchwał z zakresu nazewnictwa ulic:
a) w sprawie nadania nazwy ulicy w Gnieźnie (dot. Al. Szarych Szeregów),
b) w sprawie nadania nazwy skwerowi przy ul. Stanisława Staszica w Gnieźnie,
c) w sprawie nadania nazwy skwerowi przy ul. 3 Maja w Gnieźnie,
d) w sprawie nadania nazwy promenadzie wokół jeziora Jelonek w Gnieźnie,
e) w sprawie nadania nazwy promenadzie wokół jeziora Winiary w Gnieźnie.
12. Podjęcie uchwał z zakresu zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych:
a) w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (dot. drogi przy ul. Wrzesińskiej),
b) w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (dot. ul. Czeremchowej),
c) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (dot. ul. Gębarzewskiej),
d) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (dot. ul. Północnej).
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/164/2016 Rady Miasta Gniezna z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Programu Gospodarczego na lata 2016-2020.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/273/2016 Rady Miasta Gniezna z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Aktywne włączenie mieszkańców miasta Gniezna”.
15.  Przyjęcie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach jednorodzinnych stanowiących własność Miasta Gniezna na rzecz dotychczasowych najemców.
16. Zapytania i wolne głosy.
17. Zakończenie obrad.

Share this!
Czytaj całość
 
Komunikat Prezydenta Miasta Gniezna
09.09.2016.

 


 

Działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. poz. 1774 z 2015 r./ podaję do wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gnieźnie wywieszono wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia.


Share this!
 
Ponowne zamknięcie ulicy Pod Trzema Mostami
07.09.2016.

 Urząd Miejski w Gnieźnie informuje, że w dniu 7 września 2016 r. w godzinach od 17:00 do 21:00 zostanie ponownie zamknięta dla ruchu kołowego ulica "Pod Trzema Mostami".

Powodem zamknięcia jest konieczność usunięcia awarii sieci kanalizacji deszczowej.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.


Share this!
Zmieniony ( 07.09.2016. )
 
Informacja
06.09.2016.
 Zalewane ulice, piwnice, pomieszczenia gospodarcze to sytuacje, z którymi borykają się mieszkańcy Gniezna po dużych opadach deszczu (tak było np. po ulewach 13 i14 lipca tego roku). Jak oceniają specjaliści z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie przyczyną tego stanu rzeczy jest spora ilość nielegalnych przyłączy wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej, które w czasie deszczu powodują, że przepełniają się kolektory, co jest bezpośrednim powodem zalewania. Większość wód ostatecznie spływa do przepompowni powodując przeciążenie układu kanalizacyjnego i dodatkowe koszty związane z oczyszczeniem tych wód w miejskiej oczyszczalni ścieków przez PWiK. Inną przyczyną zalewania ulic i posesji jest odprowadzanie wody do kanalizacji przeznaczonej do odprowadzania wód opadowych (wód deszczowych), a także bezpośrednie odprowadzanie wód na ulice i do rowów melioracyjnych.

Dlatego też apelujemy do mieszkańców Gniezna o zagospodarowanie wód opadowych w obrębie własnej działki, przez budowę studni chłonnych, rozsączanie, itp.  Obowiązek taki wynika wprost z ustawy Prawo budowlane.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej. Za wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych grozi kara ograniczenia wolności bądź grzywny nawet do 10 tys zł.

Mając na uwadze nielegalne odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji deszczowej, gnieźnieńskie PWiK w październiku 2016 r. rozpocznie kontrole przyłączy kanalizacyjnych w Gnieźnie, poza centrum miasta. Mieszkańcy proszeni są więc o skontrolowanie własnych urządzeń. W przypadku podłączenia do przyłączy kanalizacji deszczowej wód deszczowych prosimy o ich odłączenie i zagospodarowanie wód opadowych na terenie posesji. Straż Miejska będzie sprawdzała odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej oraz do rowów melioracyjnych.

Share this!
 
Apel Straży Miejskiej
02.09.2016.
apel1m.jpg apel2m.jpg    Straż Miejska w Gnieźnie z niepokojem obserwuje ilość przybywających w różnych częściach miasta dzikich wysypisk. Wielokrotnie udaje się ustalić sprawców zaśmiecania, jednak to nie wystarczy.
    Straż Miejska apeluje więc do mieszkańców o niewyrzucanie śmieci w miejscach niedozwolonych. Funkcjonariusze ostrzegają, że takie działanie może skończyć się nawet mandatem karnym w wysokości do 500 złotych. Jednocześnie funkcjonariusze zwracają się z prośbą do mieszkańców o pomoc w zadbaniu o czystość w Królewskim Mieście Gnieźnie. Wszystkich, którym leży na sercu ład i porządek, Straż Miejska prosi o informację dotyczącą osób, które wyrzucają apel3m.jpg apel4m.jpgśmieci w miejscach niedozwolonych. Każdy, kto dokona zgłoszenia, pozostanie anonimowy, a swoją postawą przyczyni się do poprawy stanu czystości w Gnieźnie.


Share this!
Zmieniony ( 02.09.2016. )
 
Strażnicy pomogli dziewczynce
02.09.2016.
pspm.jpg    1 września 2016 strażnicy miejscy otrzymali zgłoszenie dotyczące małej dziewczynki zatrzaśniętej w pojeździe przy ulicy Zabłockiego.
    Natychmiast udali się, by udzielić jej pomocy. Na miejscu zastali właścicielkę auta, która poinformowała, że jej 3,5 letnia córka zatrzasnęła się w samochodzie. Stwierdzono, że dziecko jest przypięte pasami w foteliku za siedzeniem pasażera i nie potrafi się z tych pasów oswobodzić. Dziewczynka cały czas płakała.
    Ze względu na brak możliwości otwarcia samochodu, wysoką temperaturę, a także ciągły płacz dziewczynki, strażnicy podjęli decyzję o konieczności użycia rozwiązania siłowego. Aby nie wybijać szyby, dokonali usunięcia listwy zbierającej z drzwi. Przy pomocy drutu otwarto zamek od zewnętrznej strony.
    Po kilku chwilach udało się dostać do pojazdu. Dziewczynka na szczęście nie potrzebowała pomocy medycznej.

Share this!
Zmieniony ( 02.09.2016. )
 
Aplikacja mobilna po Szlaku Piastowskim
02.09.2016.
szlakm.jpg    Od początku września Szlak Piastowski może się pochwalić nowoczesną aplikacją mobilną. Jest to jeden z pierwszych efektów działania nowopowstałego w 2016 roku Klastra Turystycznego „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”. Aplikację można pobierać za darmo.
    Potężną zaletą aplikacji jest możliwość edycji jej treści. Pozwala na włączenie powiadomienia o interesujących nas wydarzeniach na szlaku. Ponadto powiązanie z google maps pozwala aplikacji prowadzić użytkownika do każdego obiektu za pośrednictwem nawigacji GPS. Aplikacja będzie na bieżąco uzupełniana treścią, a jej oficjalna premiera odbyła się 1 września.
    Nowa aplikacja mobilna to jedno z pierwszych efektów działalności stowarzyszenia powołanego przez 19 wielkopolskich samorządów. Innym projektem realizowanym przez klaster jest m.in. program lojalnościowy "Karta Piasta". Z kolei już niebawem, w weekend na przełomie września i października, pasjonatów historii i turystyki czeka nie lada uczta – święto szlaku, czyli trzydniowy cykl wydarzeń organizowanych jednocześnie przez obiekty Szlaku Piastowskiego. Szczegóły i program wydarzenia już wkrótce na www.szlakpiastowki.pl oraz na
www.facebook.com/ZwiedzajSzlakPiastowski.
    Wszelkie informacje na temat aplikacji pod linkiem http://www.szlakpiastowski.pl/dla-turysty/aplikacja-szlak-piastowski


Share this!
Zmieniony ( 02.09.2016. )
 
««  start « poprz. 1 2 3 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 19 z 1613
 
 

Administrator
tel.: +48 61 426 04 34
wiktorkolinski@gniezno.eu
 
 
Urząd Miejski
ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno
tel.: +48 61 426 04 00
e-mail: urzad@gniezno.eu