Link


 
Angielski RosyjskiNiemieckiUnia Europejska Szlak Piastowski strona www
Prezydent Miasta
Rada Miasta
Miasta partnerskie
Honorowi obywatele
ORP Gniezno
BIP
Szpitale, pogotowie, apteki
Komunikacja
Parkowanie
Stra Miejska
Ochrona rodowiska
Szkolnictwo
Akademickie Gniezno
wietlice Socjoterapeutyczne
W sieci
Pliki do pobrania


Artykuw: 12136

Odwiedzajcych: 15579942
 
Aktualnoci :Informacje InformacjeMiasto MiastoKultura KulturaSport SportRSS 2.0 RSS 2.0OPML OPML
Kultura
Tropem humanistycznej wizji czowieka
22.09.2016.
typtyk1m.jpg typtyk2m.jpg    Na pocztku kolejnej relacji ze spotka czytelniczych gnienieskiego Klubu Dyskusji o Ksice, naley serdecznie podzikowa jego uczestnikom, za obecno, wspania dyskusj i towarzystwo. Tym, którzy si nie zdecydowali nas odwiedzi mona tylko powiedzie: aujcie. Stracilicie nie tylko moliwo dobrego spdzenia czasu, ale przede wszystkim pierwszorzdn rozmow.
    Spotkanie powicone "Tryptykowi rzymskiemu" Jana Pawa II budzio mnie obaw. Po pierwsze czy wywoa dyskusj? Po drugie czy uda si zmierzy z materi przekazu? Jak si okazao, zaniepokojenie byo niepotrzebne.
W debacie, jak wywoa tytu stany naprzeciw siebie dwa róne punkty widzenia: antropocentryzm z ekocentryzmem. Poruszano kwestie dobra i za, jakie pojawiaj si w czowieku. Zastanawiano si, czy poemat bdzie zrozumiay dla osób innego wyznania.
    Ostatnie poetyckie dzieo Jana Pawa II to swego rodzaju testament, zawierajcy ca filozofi Papiea. To wspaniae wyznanie, pene czystej mioci, przepywajcej od Boga do czowieka. Nie trzeba podkrela, e dzieo po prostu wypada zna. Wprowadzenie, dotyczce autora i polecenie pozycji naleao do Ewy Ciesielskiej.
    Kolejne spotkanie powicone zostanie ksice Ignacego Karpowicza "Oci": 18 padziernika 2016, wtorek, o 18.00 w lokalu Wypoyczalni dla Dzieci przy ul. Mieszka I 15.
 

Share this!
Zmieniony ( 22.09.2016. )
 
Festiwal Literacki "Preteksty"
22.09.2016.
prete1m.jpg prete2m.jpg    Spotkania autorskie, spektakle, koncerty czy slam poetycki – to tylko niektóre z propozycji programu 6. ju edycji „Pretekstów” - gnienieskiego wita Sowa. Tegoroczna edycja festiwalu odbdzie si od 30 wrzenia do 2 padziernika.
    Na program tegorocznych „Pretekstów” zoyy si wydarzenia o uznanej ju renomie oraz zupenie nowe inicjatywy zgoszone przez gnienieskich artystów i animatorów kultury.
    Pierwszym wydarzeniem festiwalu bdzie spotkanie w Bibliotece Publicznej Miasta Gniezna (ul. Staszica 12) pt. „Basia w bibliotece” z Zofi Staneck, polsk pisark, autork ksiek dla dzieci. Najmodsi czytelnicy znaj j gównie jako autork serii ksiek o Basi - piciolatce w bluzce w paski; pisze jednak równie o trollach (Koc trolla Alojzego, Troll i zawody), dziadkach (wiat wedug dziadka), robotach (Robot Robert) czy statkach (Historia pewnego statku. O rejsie "Titanica").
    Pitkowe popoudnie otworzy druga ju edycja Turnieju Ksikoerców czyli zmaga mioników literatury, organizowany przez Klub Dyskusji o Ksice dziaajcy przy Bibliotece Publicznej Miasta Gniezna. Na uczestników czekaj pytania zwizane z najpopularniejszymi ksikami i ich bohaterami, nagrody dla zwycizców oraz dobra zabawa.
    Galeria Miejskiego Orodka Kultury zaprasza z kolei na wernisa wystawy „wiatoczue Sowa”, bdcej trzeci edycj wyjtkowego projektu fotograficznego, w którym to znani fotograficy (Mistrzowie Obrazu) prezentuj wasne prace zrealizowane do wybranych tekstów poetyckich konkretnych poetów (Mistrzów Sowa). W tym roku zaproszenie przyjli: Anna Farman,, Marek Lapis, Dawid Stube oraz Kamila Kasprzak -Bartkowiak, Pawe J. Bkowski i Aleksandra Dudczak.
    Wieczór pierwszego dnia festiwalu zwieczy koncert Marka Dyjaka, niezwykej osobowoci scenicznej, laureata m.in. Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie, Festiwalu Artystycznego Modziey Akademickiej w winoujciu oraz Midzynarodowego Festiwalu Wokalnego w Bydgoszczy. Artysta, który sam nazywa siebie „barowym grajkiem”, na co dzie wystpuje z trbaczem Jerzym Makiem, pianist Markiem Tarnowskim, kontrabasist Michaem Jarosem oraz perkusist Arkiem Skolikiem. Na koncert obowizuje wyjcie wycznie z bezpatnym zaproszeniem do odbioru w Miejskim Orodku Kultury lub Urzdzie Miejskim w Gnienie (pok. 37).
    W sobot czekaj nas zmagania uczestników III Konkursu Recytatorskiego „Niektórzy lubi poezj” powiconego tym razem twórczoci „ksicia polskich poetów” pochowanego w gnienieskiej katedrze, Ignacego Krasickiego. Celem konkursu skierowanego do uczniów szkó gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych jest pobudzanie twórczych postaw uczniów wobec literatury piknej, w tym umiejtnoci krasomówczych i recytatorskich, dbao o kultur sowa oraz popularyzacja dorobku polskich poetów. Zmagania ocenia bdzie jury pod przewodnictwem pomysodawcy konkursu, Andrzeja Malickiego.
    Pónym sobotnim popoudniem Stowarzyszenie „Ola awka” zaprasza do restauracji White Taste na panel dyskusyjny „Nie tylko kocówki. Czy Literatura ma pe?”.
    Wieczorem, w Miejskim Orodku Kultury odbdzie si spektakl bdcy drug odson projektu Teatru „W Depozycie” pt. „Pan Sawek. Wernisa drugi”, bdcy swoistym hodem zoonym zmaremu przed kilkoma laty poecie Sawomirowi Kuczkowskiemu.
    Póny wieczór nalee bdzie take do sowa mówionego. Stowarzyszenie „Ola awka” wraz z przyjaciómi udowodni, i Sowo potrafi zagina i kreowa nowe przestrzenie wypowiedzi artystycznej i zaprosi do uczestnictwa w III Slamie Poetyckim im. Franciszka Rebelais.
    Dzie zakoczy koncert gnienieskiej kapeli Destruenci oraz Alles, powstaego kilka lat temu duetu którego muzyk mona okreli jako wypadkow elektro-punk, industrial oraz EBM z tekstami osadzonymi w stylistyce punk i post-punk. Zespó zadebiutowa pyt „Post” wydan przez Amerykaski label Mecanica Records i zbiera dobre recenzj zarówno w Polsce jak i zagranic.
    Ostatni dzie festiwalu otworz warsztaty literackie, które poprowadzi Dawid Jung, redaktor naczelny „Zeszytów Poetyckich”, poeta i regionalista. Warsztaty skierowane s do wszystkich chtnych i odwanych, którzy myl o karierze poety lub prozaika.
    Popoudniem w kawiarni Misz Masz odbdzie si spotkanie z finalistami II edycji Nagrody im. Andrzeja Krzyckiego, które poprowadzi jej pomysodawca Dawid Jung. Nagroda im. Andrzeja Krzyckiego stanowi jedn z najmodszych nagród literackich w powojennej historii Gniezna. Od 2010 roku nagroda przyznawana jest w ramach Ogólnopolskiego Konkursu im. Andrzeja Krzyckiego na debiutanck ksik poetyck.           Organizatorami Konkursu s „Zeszyty Poetyckie”, Miejski Orodek Kultury im. Klemensa Waberskiego w Gnienie oraz Miasto Gniezno. W roku jurorzy (D.Jung, Marek Kamierczak, Jarosaw Mikoajczyk) wybrali a szeciu modych poetów sporód kilkudziesiciu nadesanych tomików.
    Kolejnym punktem programu jest spotkanie z Aleksandr Domask pt. „ydowska pami zza elaznej Bramy”, która przybdzie do Gniezna na zaproszenie Klubu Krytyki Politycznej. Pisarka zajmuje si w swoich dzieach przede wszystkim „geografi miejsc pamici” czyli prób rekonstrukcji klimatu dawnych epok na podstawie pojedynczych artefaktów z przeszoci. Na festiwalowym spotkaniu jednym z punktów wyjcia stanie si jej najnowsza ksika pt. „Grzybowska 6/10. Lament”, dziki której odsoni si nam dzieje przedwojennych mieszkaców kamienicy przy ul. Grzybowskiej w Warszawie, gdzie dzi znajduje si tytuowe „Osiedle za elazn Bram”.
    Festiwal zakoczy Koncert Finaowy, podczas którego poznamy laureatów III Konkursu Literackiego „Niektórzy lubi poezj”, II edycji Nagrody im. Andrzeja Krzyckiego. Cao zwieczy koncert – na scenie Miejskiego Orodka Kultury wystpi „Witek. Muzyk Ulicy”. Artysta na co dzie wychodzi na miasto z akordeonem i tworzy swoj wasn, wyjtkow muzyk, pen refleksyjnych sów. W prezentowanej przez „Witka” muzyce przeplataj si motywy ludowe i rockowe, ale nie brakuje te wyranych akcentów lirycznych.
    VI Festiwal Literacki „Preteksty” organizowany jest przez Miejski Orodek Kultury oraz Urzd Miejski w Gnienie. Partnerzy: Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna, Stowarzyszenie „Ola awka”, Klub Dyskusji O Ksice, Zeszyty Poetyckie, Krytyka Polityczna - Klub w Gnienie, White Taste, Misz masz oraz Klub Muzyczny MYN.
Festiwal realizowany jest w ramach projeku WRPO pt. "Miasto Królów jako bodziec do rozwoju spoeczno-gospodarczego ziemi gnienieskiej” – wspófinansowanego przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV –Dziaania 4.4, Poddziaania 4.4.2, WRPO na lata 2014-2020.
    „Preteksty” wspieraj Mecenasi Polskiej Kultury: Kirchhoff Automotive, Altom, Bank Spódzielczy w Gnienie, Velux, Maciejka, Hawa, Gnienieska Wysza Szkoa Milenium oraz Scanclimber.

Share this!
Zmieniony ( 22.09.2016. )
 
Kultura dostpna dla wszystkich
22.09.2016.
torun1m.jpg torun2m.jpg    Cykl dziaa skierowanych do grup odbiorców pozbawionych lub o ograniczonym dostpie do kultury oraz podniesienie i rozwój kompetencji kulturowych uczestników to gówne cele projektu „Ostatnia mila 2”, który realizowany jest od marca do listopada 2016 roku w Miejskim Orodku Kultury. Na ten cel MOK otrzyma z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura Dostpna 2016” rodki w wysokoci 51.000 zotych. Cakowity koszt realizacji zadania to 57 504 zote.
    Jednym z odbiorców tego programu s dzieci i modzie z Miejskich wietlic socjoterapeutycznych. Wanie dziki temu programowi modzi ludzie ze wietlic mogli pogbia wiedz o otaczajcej nas rzeczywistoci, przey osobicie wiele ciekawych dowiadcze, midzy innymi na warsztatach dziennikarskich, filmowych z animacji poklatkowej oraz wzi udzia w fantastycznych wycieczkach zorganizowanych do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie i Planetarium w Toruniu.
    17 wrzenia 2016, 40 dzieci w radosny sposób mogo spdzi cay dzie w Toruniu, gdzie oprócz wizyty w Planetarium mogy podziwia zabytki i atrakcje historycznego Torunia, spróbowa legendarnych pierników oraz spdzi kilka godzin w Mynie Wiedzy, gdzie poznawali zagadnienia zwizane z astronomi, biologi, ekologi, fizyk, fizyk dwiku, zdrowia. Najmodsi zwiedzajcy mogli bawi si nauk na wystawie „przeYCIE” oraz w pracowni kreatywnej „Przebudowa”. Wkrótce nastpna grupa modych odbiorców pojedzie do Poznania do Teatru Animacji w Poznaniu.
    Umiechu i radoci na wycieczce nie brakowao, dlatego dzieci i wychowawcy z Miejskich wietlic Socjoterapeutycznych wraz z Kierownik Zofi Komosisk bardzo dzikuj autorom projektu OSTATNIA MILA 2 za moliwo sprawienia dzieciom tak wielkiej radoci i dostarczenia moliwoci czerpania wiedzy poprzez bezporednie dowiadczenia.


Share this!
Zmieniony ( 22.09.2016. )
Czytaj cao
 
Drugie ycie odpadw
20.09.2016.
odpad1m.jpg odpad2m.jpg    „Podaj dalej... Drugie ycie odpadów” to haso tegorocznej akcji Sprztania wiata - Polska 2016. Jak co roku spoeczno Przedszkola nr 6 „Polne Kwiaty” w Gnienie czynnie wczya si do dziaa na rzecz rodowiska.
    16 wrzenia 2016 dzieci z oddziaów Stokrotki, Bawatki i Bratki obejrzay teatrzyk z udziaem pacynek pod tytuem „Misia Anatola i so Izydor ucz przedszkolaki, jak mieci zmieni w co poytecznego", który przygotoway koordynator ds. ekologii Aniela Napieraa i Anna Polerowicz - koordynator akcji Caa Polska Czyta Dzieciom na terenie przedszkola.
    Sympatyczne pacynki przypomniay zebranym, jak segregujemy odpady oraz zaprezentoway przykady, w jaki sposób mieciom mona da drugie ycie. Anatola i Izydor zachcali widzów do rytmizowania wiersza w rónych formach, przez wytupywanie, wyklaskiwanie, podskoki - przerywnika zachcajcego do sprztania mieci.
odpad3m.jpg odpad4m.jpg    Dzieci z oddziau "Bawatki" natomiast pochwaliy si piknymi kukiekami zrobionymi na zajciach w przedszkolu z butelek po pitnych jogurtach, które posu im do zabaw w kciku teatralnym.
    Przedszkolaki miay równie moliwo zaprezentowania swoich umiejtnoci wokalnych i tanecznych w utworach o treci ekologicznej: „Przepis na pikn Ziemi", „Duszki", „Ziemia, Ziemia”. Tradycyjnie, wszystkie dzieci zapieway improwizowan ruchem piosenk ekologiczn Przedszkola nr 6 „Polne Kwiaty”
    Po drugim niadaniu starszaki i redniaki zaopatrzeni w jednorazowe rkawiczki i worki wybrali si na spacer w celu porzdkowania najbliszej okolicy.


Share this!
Zmieniony ( 20.09.2016. )
Czytaj cao
 
Nagroda im. Andrzeja Krzyckiego
20.09.2016.
pretekstym.jpg    Konkurs jest przeznaczony dla autorów przed debiutem książkowym, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Nagrodę stanowi publikacja zwycięskiego zestawu w postaci książki.
    Nagroda im. Andrzeja Krzyckiego ma dawać młodym poetom przed debiutem książkowym szansę zaistnienia w środowisku literackim oraz szansę publikacji najlepszego w danym roku tomu poezji. Nagrodzony zbiór wierszy wyłania w ramach konkursu jury. Dotychczas w ramach nagrody debiutowali własnymi książkami poetyckimi: Agnieszka Gałązka, Joanna Dziwak i Jakub Sajkowski.
    Oceny prac dokonała Kapituła w składzie: Dawid Jung (redaktor naczelny „Zeszytów Poetyckich”) – przewodniczący, prof. Marek Kaźmierczak (zastępca Dyrektora Instytutu Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie) oraz Jarosław Mikołajczyk (redaktor naczelny „Gnieźnieńskiego Magazynu Kulturalnego POPCENTRALA.COM”).
    Spośród nadesłanych 47. propozycji książkowych Kapituła wybrała 6. Finalistów, którzy zostaną zaproszeni do Gniezna na VI Festiwal Literacki PRETEKSTY Gniezno 2016 (30 września – 2 października 2016 r.), podczas którego nastąpi rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie zwycięzcy.
Finalistami Nagrody im. Andrzeja Krzyckiego 2016 są:

Michał Domagalski
Paula Gotszlich
Przemysław Górecki
Radosław Lach
Grzegorz Marcinkowski
Julia Mika

    Jak zauważył Marek Kaźmierczak z Instytutu Kultury Europejskiej CEG UAM: „Zapoznałem się z twórczością poetów. Po pierwszej lekturze wybrałem tylko troje autorów, potem przyjrzałem się sugestiom przewodniczącego jury i dodałem dwie kolejne osoby. Szczerze powiem, że choć widać, iż niektóre osoby piszą dużo, a jeszcze inne traktują poezję wciąż jako coś ważnego w życiu, choć rzemiosło mylą przy tym z melancholią, to zdecydowana większość autorek i autorów jest nierówna w zaprezentowanej twórczości. Właściwie żaden tom, moim zdaniem, w obecnej postaci nie zasługuje na główną nagrodę”.
    Zdaniem Dawida Junga, przewodniczącego jury: „Tegoroczna edycja do końca nie spełniła oczekiwań jury. Jeśli porównać propozycje młodych poetek i poetów do finalistów I edycji Krzyckiego, w którym znaleźli się rozpoznawalni i znani dziś młodzi literaci, jak m.in. Agnieszka Gałązka, Joanna Dziwak, Paulina Korzeniewska, Joanna Małgorzata Przybylska, Jolanta Nawrot czy Jakub Sajkowski – to czuć pewne dysproporcje. Odnośnie tegorocznych propozycji – staraliśmy się wybrać najciekawsze, naszym zdaniem, zestawy wierszy, choć nie ukrywam, że nie pojawił się nikt, kto od razu mógłby jednogłośnie nas do siebie przekonać. Uważam jednak, że tego typu konkursy na debiut książkowy są w Polsce potrzebne, że należy dać szansę młodym poetom i poetkom, być może talent podparty pracowitością rozwinie się, zaskoczy nas po latach.”
    Zwycięzcę Nagrody im. Andrzeja Krzyckiego 2016 poznamy oficjalnie podczas VI Festiwalu Literackiego PRETEKSTY Gniezno 2016 (30 września – 2 października 2016 roku). Fundatorem druku najlepszego tomu poetyckiego jest Miasto Gniezno, przewidziano również nagrodę rzeczową za najlepszy wiersz ufundowaną przez Dyrektora Instytutu Kultury Europejskiej prof. zw. dr hab. Leszka Mrozewicza.

Share this!
 
Ciekawa akcja czytelnicza
20.09.2016.
kropka1m.jpg kropka2m.jpg    Bohaterka świata matematyki, animacji i sztuki, bliska przyjaciółka słynnego „i”, czyli sławna „Kropka” wkroczyła 15 września 2016 do Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna.
    Tym samym w Wypożyczalni dla Dzieci przy ul. Mieszka I 15 i w Filii nr 2 przy ul. Staszica 12a, rozpoczęły się obchody Dnia Kropki. Okazało się, że Kropka może stać się szkłem powiększającym, przez które można obejrzeć owady, tropikalną wyspą, czy też okiem tygrysa. Wystarczyło tylko uruchomić wyobraźnię i swoje zdolności.
    Dzień Kropki w bibliotece to rozmaite działania, które pomogły dzieciom odkryć talenty, poznać mocne strony i je zaprezentować. Dzieci obejrzały film o Vasthi, „czytały” książkę Herve Tullet`a ”Naciśnij mnie”, którą przekręcały, dmuchały i naciskały, a kropki się zmieniały… Każdy wykonał własną kropkę, na której przedstawił to, co najlepiej potrafi robić.
    Świat w kropki okazał się po prostu weselszy.Share this!
Czytaj cao
 
Oferta dla wszystkich seniorw
19.09.2016.
seniorm.jpg    Jeste seniorem? Pamitasz smak pieczonego ziemniaka z ogniska? To spotkanie jest wanie dla Ciebie! Prezydent Miasta Gniezna oraz Miejska Rada Seniorów w Gnienie zapraszaj seniorów i ich rodziny 24 wrzenia 2016 o 16:00 na spotkanie z okazji zakoczenia lata na terenie Rodzinnych Ogrodów Dziakowych im. Leszka Biaego przy ul. Gdaskiej 113/115 w Gnienie. Przewidziano zabaw przy ognisku i muzyce oraz degustacj pieczonych ziemniaków z gzikiem.


Share this!
Zmieniony ( 19.09.2016. )
 
Historia gnienieskiego browarnictwa
19.09.2016.
browarskm.jpg    Muzeum Pocztków Pastwa Polskiego w Gnienie zaprasza na now wystaw czasow "Gnienieskie browary z cyklu kolekcjonerzy w Muzeum", której wernisa odbdzie si 17 padziernika 2017 roku, o 13.00 w holu gównym Muzeum. Zapraszamy serdecznie!
    Wystawa powstaa we wspópracy z Panem Januszem Kubackim-Gorweckim, birofilem, mionikiem i pasjonatem piwa. Pan Kubacki-Gorwecki jest take znawc stylów piwnych i kolekcjonerem rekwizytów zwizanych z piwem, takich jak etykiety, butelki czy naczynia. Jest take czonkiem Klubu Przyjació Muzeum Pocztków Pastwa Polskiego w Gnienie.
    Zbieracka pasja pana Janusza rozpocza si od schowanego na pamitk kapsla po piwie. Potem okazao si, e w rodzinnym domu jest sporo przedwojennych birofiliów, a dziadkowie kolekcjonera przed wojn i po jej zakoczeniu prowadzili rozlewni piwa browaru ostrowskiego i sieradzkiego. Znalezione przedmioty zainicjoway pasj zbierania i pozwoliy rozpocz wymian z innymi kolekcjonerami. Pocztki kolekcji byy chaotyczne, stopniowo zacza si selekcja i specjalizacja, czyli zainteresowanie tym, co zwizane z piwem i jego produkcj na terenie Wielkopolski, a w szczególnoci w Gnienie.
    Wystawa o gnienieskich browarach jest indywidualn opowieci pasjonata i znawcy tematu, którego muzealnicy z MPPP w Gnienie zaprosili do wspópracy. Instytucjonalne wsparcie organizacyjne Muzeum pozwolio uruchomi wystawienniczy projekt, gdzie prywatne spotyka si z publicznym. Efektem wspólnego dziaania jest wystawa zoona z kolekcji Pana Janusza i zbiorów Muzeum Pocztków Pastwa Polskiego w Gnienie, wzbogacona o wybrane eksponaty wypoyczone z Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysu Rolno-Spoywczego w Szreniawie i materiay Archiwum Pastwowego w Gnienie.
    Ekspozycja pokazuje w ukadzie chronologicznym dzieje wytwarzania piwa w Gnienie. Zadanie jest trudne ze wzgldu na niewielk liczb zachowanych do naszych czasów pamitek. Opowie rozpoczyna si od najdawniejszych wzmianek i zabytków zwizanych z XVI, XVII i XVIII-wiecznymi cechami piwowarów w Gnienie. Zdecydowana wikszo eksponatów odnosi si do rozwoju przemysu browarniczego w XIX i XX wieku w Wielkopolsce, a szczególnie w Gnienie.
    Ze zbiorów kolekcjonera wyróniaj si liczne porcelanki, czyli wykonane z biaej porcelany kapsle na sprynie, zawierajce nazwy niemieckich i polskich browarów oraz rozlewni piwa na terenie Gniezna. Inne wane pamitki, to butelki ze synnego Browaru Gnienieskiego Braci Koteckich. Pochodzcy z Ostrowa Wielkopolskiego modzi piwowarzy przejli w latach 20. XX wieku w peni wyposaony niemiecki browar po Emilu Welschu usytuowany przy ul. Witkowskiej. Rozpoczli produkcj piw - cenionych i nagradzanych. Ten najsynniejszy z browarów gnienieskich zosta doszcztnie zniszczony podczas dziaa wojennych. Cho do dzi trafiaj si na aukcjach zwizane z nim pamitki, stanowic prawdziwy kolekcjonerski rarytas.
    W aranacji wystawy Muzeum wykorzysta wspóczesne skrzynki, które s nonikami historycznych wiadomoci i ciekawostek zwizanych z piwem. Skrzynki wi równie z dzisiejszymi czasami, w których kwitnie amatorskie rzemioso browarnicze, a produkty lokalnych browarów ciesz si ogromnym zainteresowaniem. Dwa takie browary - Browar Fortuna w Miosawiu i Browar Niechanowo – Muzeum zaprosio do wspópracy przy organizacji tej wystawy.

Czas trwania wystawy: 17 wrzenia - 12 padziernika 2016
miejsce: hol gówny MPPPG
wernisa: 17 wrzenia 2016, sobota, godz. 13.00

Share this!
Zmieniony ( 19.09.2016. )
 
II Gnienieski Turniej Ksikoercw
19.09.2016.
zercym.jpg    Kochasz ksiki i pochaniasz je naogowo? Rozmawiasz ze znajomymi za pomoc cytatów, moesz godzinami mówi o ulubionych postaciach i nie przegapisz adnej ekranizacji? Klub Dyskusji o Ksice dziaajcy przy Bibliotece Publicznej Miasta Gniezna serdecznie zaprasza wszystkich mioników literatury na „II Gnienieski Turniej Ksikoerców”.
    Rozgrywka toczy si bdzie w ramach VI Festiwalu Literackiego Preteksty. Na uczestników czekaj pytania zwizane z najpopularniejszymi ksikami i ich bohaterami, nagrody dla zwycizców oraz dobra zabawa. Warunkiem uczestnictwa jest zgoszenie trzyosobowych druyn. Uczestnikami konkursu mog by osoby, które ukoczyy 16 lat.
Regulamin oraz karty zgoszeniowe dostpne s na stronie biblioteki: www.biblioteka.gniezno.pl lub w Bibliotece Gównej przy ul. Mieszka I 16 w Gnienie. Wypenione karty naley dostarczy do placówki przy ul. Mieszka I 16 lub przesa mailowo na adres klubdyskusjioksiazce@wp.pl do 26 wrzenia 2016.
    Turniej odbdzie si 30 wrzenia (pitek) 2016 roku o 17.00 w sali 402 Miejskiego Orodka Kultury w Gnienie przy ul. ubieskiego 11.
    Zapraszamy wszystkich chtnych.Share this!
Zmieniony ( 19.09.2016. )
 
Basia w bibliotece
15.09.2016.

Spotkania autorskie są potrzebne  zarówno pisarzom jak i czytelnikom. Dają możliwość poznania ludzi pióra, uczą odbioru literatury, rozumienia sztuki, zachęcają do czytelnictwa, czasem także do podjęcia własnych prób pisarskich.

Takie spotkanie spełni swoją rolę  wtedy jeżeli pisarz tak je poprowadzi,  że czytelnicy będą słuchać z otwartymi ustami. Takie kryterium spełnia niewątpliwie Zofia Stanecka, autorka kultowej i bardzo lubianej serii książek o Basi „Pasiastej”.

O tym, że książki o Basi są doskonałym lekarstwem na nudę będzie można się przekonać 30 września 2016r /piątek/ o godz. 10.00 w Filii nr 2 przy ul. Staszica 12a. Na spotkanie autorskie zaprasza  Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna i Urząd Miejski w Gnieźnie  w ramach festiwalu literackiego „Preteksty”

 

      
  


Share this!
 
««  start « poprz. 1 2 3 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 19 z 1611
 
 

Administrator
tel.: +48 61 426 04 34
wiktorkolinski@gniezno.eu
 
 
Urzd Miejski
ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno
tel.: +48 61 426 04 00
e-mail: urzad@gniezno.eu