Link


 
Angielski RosyjskiNiemieckiUnia Europejska Szlak Piastowski strona www
Prezydent Miasta
Rada Miasta
Miasta partnerskie
Honorowi obywatele
ORP Gniezno
BIP
Szpitale, pogotowie, apteki
Komunikacja
Parkowanie
Straż Miejska
Ochrona Środowiska
Szkolnictwo
Akademickie Gniezno
Świetlice Socjoterapeutyczne
W sieci
Pliki do pobrania


Artykułów: 12136

Odwiedzających: 15432305
 
Aktualności :Informacje InformacjeMiasto MiastoKultura KulturaSport SportRSS 2.0 RSS 2.0OPML OPML
Miasto
Trwa rewitalizacja gnieźnieńskich jezior
23.09.2016.
jeziorom.jpg    Są kolejne środki na rewitalizację jezior Winiary i Jelonek. Miasto Gniezno pozyskało na ten cel ponad 200 tysięcy złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Pieniądze w ramach bezzwrotnego wsparcia zostaną wykorzystane na rekultywację wód powierzchniowych w 2016 i 2017 r.
    Jezioro Jelonek – 61 tysięcy dofinansowania; planowane działania: wykonanie (2016 r.) i montaż (2017 r.) aeratora z napędem elektrycznym, monitoring badawczy obejmujący analizy parametrów wody i wskaźników osadów dennych (2017 r.),zarybienie narybkiem jesiennym i wiosennym szczupaka (dotychczas jezioro Jelonek zarybiono w 2015 r. narybkiem jesiennym w ilości 1000 szt. i w 2016 r. narybkiem wiosennym w ilości ok. 20 000 szt.),określenie składu i struktury ichtiofauny wraz z opracowaniem wytycznych do biomanipulacji zespołami ryb (2016 r.).
    Jezioro Winiary – 151 tysięcy złotych dofinansowania; planowane działania: wykonanie 13 zabiegów mobilnej aeracji pulweryzacyjnej z precyzyjną inaktywacją fosforu preparatem PIX, monitoring badawczy obejmujący analizy parametrów wody i wskaźników osadów dennych (2017 r.).
    Działania te będą w całości finansowane ze środków WFOŚiGW w Poznaniu.

Działania prowadzone dotychczas na jeziorze Jelonek
2015 r.
- analiza obecnego stanu oraz możliwości ochrony i rekultywacji jeziora Jelonek za kwotę 1 350 zł,
- 3 zabiegi mobilnej aeracji pulweryzacyjnej z precyzyjną inaktywacją fosforu preparatem PIX za kwotę 24 990 zł,
- zarybienie narybkiem jesiennym szczupaka w ilości 1 000 szt. za kwotę 2 000 zł.

2016 r.
- zarybienie narybkiem wiosennym szczupaka w ilości ok. 20 000 szt. za kwotę 840 zł.
- rozpoczęcie przez firmę MIKRONATURA ŚRODOWISKO projektu badawczo - rozwojowego pn. „Opracowanie i wdrożenie metody rekultywacji jezior i ochrony wód powierzchniowych w oparciu o naturalne technologie biologiczne wykorzystując pożyteczne mikroorganizmy.”; realizacja projektu umożliwi udoskonalenie proponowanej technologii probiotycznej oraz stworzenie nowych rozwiązań pozwalających usuwać zanieczyszczenia z cieków i jezior; wypracowane zostaną procedury oceny potencjału biologicznego rekultywowanych wód przez zastosowanie naturalnych markerów biologicznych; zastosowano system oczyszczający z biogenów wody wpływające Strugą Gnieźnieńską do jeziora Jelonek

    Program jest wspólną inicjatywą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dotychczasowe wyniki badań potwierdzają bardzo wysoką skuteczność zaproponowanych rozwiązań w usuwaniu biogenów. Koszty realizacji całego projektu to ponad 4 miliony zł, w tym bieżące działania realizowane na jeziorze Jelonek to ponad 1 mln zł.

Działania prowadzone dotychczas na jeziorze Winiary
2015 r.:
2 zabiegi mobilnej aeracji pulweryzacyjnej z precyzyjną inaktywacją fosforu preparatem PIX za kwotę 27 000 zł.

2016 r. :
wykaszanie rdestnicy kędzierzawej za kwotę 19 680 zł (dzięki czemu usunięto 2,7 Mg materiału roślinnego, który pozostając w jeziorze, podczas rozkładu dostarczyłby ogromne ilości fosforu i azotu, co intensyfikowałoby powstawanie sinic).

Share this!
Zmieniony ( 23.09.2016. )
 
Dopalacze groźne dla zdrowia
22.09.2016.
dopala1m.jpg dopala2m.jpg    21 września 2016 funkcjonariusze Straży Miejskiej wraz z kolegami z Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie przeprowadzili pogadankę w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii. Tematyką były w dużej mierze dopalacze i zagrożenia wynikające z ich posiadania, a także udostępniania i dystrybucji. Strażnicy miejscy informowali również o oddziaływaniu prewencyjnym na młodzież w szkołach i przy szkołach.
    Ważną sprawą w tego typu spotkaniach jest fakt, że młodzież może spotkać się z przedstawicielami policji i straży miejskiej w szkole, a nie wtedy kiedy dotykają ich przykre zdarzenia. Podczas spotkania młodzieży zaprezentowano przykłady konsekwencji zażywania dopalaczy i innych środków odurzających.
    Straż Miejska wraz z Policją będzie kontynuowała współpracę w zakresie profilaktyki wśród dzieci, młodzieży ale też osób starszych.


Share this!
Zmieniony ( 22.09.2016. )
 
Nowy parking przy Żuławach
22.09.2016.
zulawy1m.jpg zulawy2m.jpg    Kolejne miejsca parkingowe w mieście oddane do użytku. Miasto Gniezno zakończyło budowę parkingu przy ul. Żuławy – Świętokrzyska. Parking ma łączną powierzchnię 4.300,0 m2, 86 miejsc postojowych oraz drogi manewrowe i tereny zielone. Parking został wybudowany z wykorzystaniem terenu pod estakadą drogi krajowej nr 5 w Gnieźnie w bezpośredniej bliskości cmentarza św. Krzyża.
    W ramach inwestycji wymieniono także cześć kolektora kanalizacji deszczowej oraz zmodernizowano część instalacji odwodnieniowej drogi krajowej nr 5. Koszt inwestycji wyniósł 793 tysiące złotych.

Share this!
Zmieniony ( 22.09.2016. )
 
Informacje Straży Miejskiej
20.09.2016.
smieci1m.jpg    Czy nocą w samym centrum miasta może wyrosnąć góra śmieci? Jak się okazuje, w Gnieźnie jest to możliwe. Takie zdarzenie miało miejsce w nocy z niedzieli na poniedziałek na ulicy Mickiewicza. Jeden z mieszkańców wykazał się zupełną bezmyślnością, nie skorzystał z możliwości, jaką daje URBIS, czyli cotygodniowego bezpłatnego odbierania odpadów wszelakich i postanowił zostawić śmieci przy postoju TAXI.
    Strażnicy miejscy szybko ustalili sprawcę zaśmiecania i za wykroczenie z artykułu 145 Kodeksu Wykroczeń nałożyli na niego mandat karny w wysokości 200 zł. Warto zaznaczyć, że w krótkim czasie po interwencji funkcjonariuszy śmieci zniknęły, a sprawca oddał je do URBIS-u.

Dobra współpraca z mieszkańcami zaowocowała ukaraniem śmieciarzy
    16 września 2016 jeden z mieszkańców zaalarmował strażników miejskich, że na jego oczach ktoś wyrzucił śmieci na ul. Konopnickiej. Po dotarciu na miejsce okazało się, że ktoś wyzbył się sporej ilości śmieci komunalnych, a zwłaszcza jedzenia. Funkcjonariuszom wystarczył ledwie skrawek dokumentu bankowego, który doprowadził do sprawcy. Okazał się nim dziewiętnastolatek spod Gniezna. Mężczyzna ten został ukarany mandatem karnym w wysokości 500 zł, a do tego w obecności funkcjonariuszy uprzątnął teren, który zaśmiecił.
smieci2m.jpg smieci3m.jpg     Na pochwałę zasługuję postawa jednego z mieszkańców, który powiadomił funkcjonariuszy o zdarzeniu i opisując na miejscu całą sytuację w znacznej mierze przyczynił się do ukarania sprawcy, a także uprzątnięcia terenu. Apelujemy do mieszkańców, aby o każdym takim negatywnym zachowaniu informować Straż Miejską czy Policję, w miarę możliwości zachowując ostrożność i dbając o własne bezpieczeństwo zebrać jak najwięcej danych o pojeździe, osobach sprawców. Wszystkim przecież zależy na czystości miejsca zamieszkania.

Share this!
Zmieniony ( 20.09.2016. )
 
Wspólnie przywitali przedszkole
19.09.2016.
konikowo1m.jpg konikowo2m.jpg    W piękne popołudnie, 9 września 2016 na zielonym zapleczu Gimnazjum nr 2, a zarazem w nowej siedzibie Przedszkola Nr 12 było gwarno i wesoło. Odbywał się tam bowiem festyn rodzinny pod hasłem „Osiedle Konikowo wita Przedszkole Plastusiowo”. Festyn został zorganizowany dzięki środkom pochodzącym z Miejskiego Programu     Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Urzędu Miejskiego w Gnieźnie”.
Przybyłe wraz ze swoimi dziećmi rodziny powitał na terenie nowopowstałego ekologicznego placu zabaw przy ulicy Pocztowej Prezydent Miasta Gniezna Tomasz Budasz wraz ze swoim zastępcą Michałem Powałowskim oraz Marleną Podlawską, Przewodniczącą Rady Osiedla Konikowo. Przez cały czas trwania festynu radośnie spędzającym czas rodzina towarzyszyła również Dyrektor Przedszkola Nr 12 Danuta Kropaczewska oraz Radni Rady Osiedla.
    Od samego początku festynu atrakcji dla dzieci i młodzieży nie brakowało. Od zabaw zręcznościowych prowadzonych przez członków Rady Osiedla i wolontariuszy poprzez dmuchany zamek. Można było wybrać przejażdżki na kucyku lub wozem straży pożarnej, porozmawiać z policją i wziąć udział w konkursach dotyczących bezpiecznego zachowania.
    Natomiast wszystkie dzieci lubiące zabawy ruchowe miały okazję wypróbować swoje siły w konkurencjach sportowych, które prowadzili wychowawcy z Przedszkola Nr 12 i z Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych. Każde dziecko biorące udział w konkurencjach zostało nagrodzone słodyczami.
    Jak przystało na festyn, którego przesłaniem było bezpieczne spędzanie przez dzieci wolnego czasu, swoich porad udzielali również przedstawiciele Straży Miejskiej. Najmłodsi mogli w tym dniu skorzystać z artystycznego malowania twarzy kolorowymi kredkami. Na festynie można było również porozmawiać przy kawie i domowym placku z przedstawicielami naszych samorządów o problemach i inicjatywach związanych z dzielnicą, w której się mieszka.


Share this!
Zmieniony ( 19.09.2016. )
Czytaj całość
 
Nowe oświetlenie na ulicy Południowej
01.09.2016.
polud1m.jpg polud2m.jpg    31 sierpnia 2016 zakończono montaż oświetlenia na ul. Południowej, Oświetlenie wykonano na odcinku 194 metrów. Do wykonania oświetlenia zastosowano 5 słupów stalowych ocynkowanych z wysokoprężnymi lampami sodowymi. Całkowity koszt zadania wyniósł 21 tys. złotych.

Share this!
Zmieniony ( 01.09.2016. )
 
Terapeutyczny wymiar wypoczynku
31.08.2016.
tatry1m.jpg tatry2m.jpg    Dzięki dotacji Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu oraz pomocy wielu sponsorów Uczniowski Socjoterapeutyczny Klub Sportowy Rodzice – Dzieciom, działający przy Miejskich Świetlicach Socjoterapeutycznych, mógł wraz 30 młodymi ludźmi podczas jedenastodniowego wyjazdu przeżyć niezapomniane przygody w Polskich Tatrach.
    Realizowany przez USKS projekt zakładał zorganizowanie wyjazdu o charakterze turystyczno - socjoterapeutycznym do miejscowości Białka Tatrzańska. Młodzież biorąca udział w projekcie "WATRA " rekrutowana była głównie z rodzin z wielorakimi problemami społecznymi.
    Podczas wyjazdu przeprowadzony był cykl zajęć socjoterapeutycznych, których tematyka obejmowała przede wszystkim elementy treningu asertywności i radzenia sobie ze stresem, poznawania siebie i swoich mocnych stron. Głównym jednak tematem zajęć socjoterapeutycznych było ograniczenie inicjowania używania substancji psychoaktywnych – alkoholu, narkotyków czy dopalaczy.
    Poza oddziaływaniem socjoterapeutycznym, odbiorcy projektu poznali urokliwe miejsca Tatrzańskiego Parku Narodowego, w tym Morskie Oko, Dolinę Kościeliską wraz z Jaskinią Mroźną. Odbiorcy projektu mieli możliwość wjazdu na Gubałówkę. Był także dwukrotny pobyt na basenie w Białce Tatrzańskiej, w „Termach Bania”. Do atrakcji należy także zaliczyć zjazd na zjeżdżalni grawitacyjnej w Zakopanym oraz wyjazd do Niedzicy połączony ze zwiedzaniem elektrowni wodnej, zapory oraz Zamku.
    Podczas pobytu w górach zorganizowano także dyskoteki, różne konkursy oraz zabawy integracyjne i sportowe zajęcia, w tym nordic walking. Aktywny wypoczynek, zwiedzanie oraz socjoterapia, miały za zadanie dostarczyć dzieciom okazji do przeżywania pozytywnych doświadczeń społecznych, korygujących obraz siebie, umożliwienie nabycia umiejętności ważnych w kontaktach społecznych, poszerzenie wiedzy na temat uzależnień oraz stworzenie okazji do odreagowania napięć.
    Na wyjeździe dziećmi opiekowała się wykwalifikowana kadra pedagogów i socjoterapeutów oraz młodych wolontariuszy, którzy mieli okazję nabyć umiejętności pracy z młodzieżą i dziećmi pod okiem starszej kadry. Zajęcia o charakterze turystycznym i socjoterapeutycznym prowadzone były pod opieką Doroty Perliki i Sandry Buczkowskiej, natomiast zajęciami o charakterze rekreacyjno - sportowym zajmowała się Katarzyna Wiśniewska-Mazur oraz Sławomir Komosiński wraz z wolontariuszem Mateuszem Czekałą. Po raz pierwszy dzieci mogły uczestniczyć również w zajęciach muzycznych przy akompaniamencie gitary, na której grał Piotr Purcel. Nad realizacją całego projektu czuwała Zofia Komosińska, pełniąca również rolę Prezesa USKS Rodzice - Dzieciom.
    Uczestnicy i kadra pragną serdecznie podziękować wszystkim sponsorom, oraz zaprzyjaźnionej Parafii pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Gnieźnie za pomoc w realizacji wyjazdu.

Share this!
Zmieniony ( 31.08.2016. )
Czytaj całość
 
Festyn na gnieźnieńskiej Starówce
31.08.2016.
festynjordanm.jpg    Gnieźnieńska Rada Osiedla „Stare Miasto” przy współorganizacji Urzędu Miejskiego i Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan serdecznie zaprasza mieszkańców miasta i powiatu gnieźnieńskiego na coroczny Festyn Sportowo – Profilaktyczny, który tym razem odbędzie się 4 września na terenie Ogródka Jordanowskiego w Gnieźnie przy ul. 3 Maja. Początek o 14.00
    W ramach imprezy dla mieszkańców zaplanowano następujące atrakcje:
- turniej strzelecki
- zamki dmuchane dla najmłodszych
- konkurencje rekreacyjno – sportowe
- malowanie twarzy i pokazy baniek mydlanych
- spotkanie z gnieźnieńską Policją
- wystawa malarska Grupy „Starówka”
- oprawa muzyczna
- loteria fantowa
- wspólny taniec zumba
- punkt mierzenia ciśnienia
- kiełbaski z grilla
    W ramach festynu zostanie przeprowadzony IV Pojedynek Sportowo – Rekreacyjnych Rad Osiedlowych Miasta Gniezna o puchar Prezydenta Gniezna – 15.00
    Serdecznie zapraszamy dzieci, rodziców, członków różnych organizacji społecznych, stowarzyszeń, rad osiedlowych i jak najliczniejszą rzeszę mieszkańców miasta i powiatu do spędzenia kilku godzin rekreacyjnie podczas pikniku w plenerze.


Share this!
Zmieniony ( 31.08.2016. )
 
Straż Miejska ma nowego komendanta
26.08.2016.
kom1m.jpg kom2m.jpg    Konkurs na stanowisko komendanta Straży Miejskiej w Gnieźnie został rozstrzygnięty. W wyniku postępowania konkursowego najlepszą ocenę komisji konkursowej uzyskał Tomasz Francuszkiewicz. Do konkursu przystąpiło 6 osób, jedna z nich nie spełniła wymogów formalnych. Nowy komendant rozpocznie pracę 5 września 2016 r.
    `Tomasz Francuszkiewicz przez 25 lat pracował w Policji. W ostatnim czasie (od 2014 r.) pracował jako I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu, wcześniej przez 4 lata jako Komendant Powiatowy Policji w Wągrowcu. Ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze oraz podyplomowe studium zarządzania w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Tomasz Francuszkiewicz został odznaczony m.in. przez Prezydenta RP medalami brązowym i srebrnym „Za długoletnią służbę” oraz przez Ministra Spraw Wewnętrznych brązową, srebrną i złotą odznaką „Zasłużony Policjant”. Tomasz Francuszkiewicz ma 44 lata.
 

Share this!
Zmieniony ( 26.08.2016. )
 
Nowe oblicze ulicy Roosevelta
25.08.2016.
ross1m.jpg ross2m.jpg    23 sierpnia 2016 zakończono prace przy budowie kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na ulicy Roosevelta, na odcinku od ulicy Rycerskiej do al. Reymonta.
    Roboty budowlane objęły posadowienie kolektora kanalizacji sanitarnej o łącznej długości około 250 m, kolektora kanalizacji deszczowej o długości ok. 500 m i sieci wodociągowej o długości ok.800 m wraz z uzbrojeniem, a zostały zakończone dwa miesiące przed planowanym terminem.
    W ramach zrealizowanej inwestycji przebudowany został istniejący przepust na rowie odwadniającym, odbudowano częściowo nawierzchnię chodników, umocniono pobocza drogi, wykonano dodatkowe przejście dla pieszych i schody prowadzące do jednego istniejącego przejścia.
ross3m.jpg ross4m.jpg    Na odcinku objętym robotami ulica Roosevelta poszerzona została do szerokości 7 m, ułożono nowy krawężnik drogowy, na części ulicy wymieniona została całkowicie nawierzchnia asfaltowa, a na pozostałej wykonano nową nakładkę asfaltową. Wymieniono również na nowe istniejące słupy oświetleniowe z nowym kablem zasilającym oświetlenie.

Share this!
 
««  start « poprz. 1 2 3 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 19 z 1332
 
 

Administrator
tel.: +48 61 426 04 34
wiktorkolinski@gniezno.eu
 
 
Urząd Miejski
ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno
tel.: +48 61 426 04 00
e-mail: urzad@gniezno.eu